Man besöker äldre släkting. Foto: Mostphotos

Anhörig

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa eller som är äldre.

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Genom att erbjuda stöd till anhöriga vill Sundbybergs stad värna om hälsan och livskvaliteten för dig som är anhörig.

Stödet består av olika insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig. Det kan vara både biståndsbedömda insatser och serviceinsatser.

Sundbybergs stad har en anhörigstrateg vars uppdrag är att kartlägga och utveckla anhörigstödet så att fler anhöriga kan erbjudas ett bra och tryggt stöd.

Anhörigvårdarkort

Många anhöriga är oroliga för att något ska hända dem då de går ett ärende och den närstående lämnas ensam hemma. Då kan det vara tryggt att ha ett anhörigvårdarkort i plånboken. Där står ditt namn, namnet på den du vårdar samt namn och telefonnummer på de som ska kontaktas om det skulle behövas. Blankett för detta kort finns till höger under "Relaterat innehåll", fyll i och lämna blanketten till anhörigstrateg så får du ett anhörigvårdarkort.

Föreläsningar och evenemang

Höstterminen 2018: Träffar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. För mer information om träffarna och när de hålls, kontakta anhörigstrateg Julia Svahn på 08-706 68 67 eller julia.svahn@sundbyberg.se.

Nationella anhörigveckan

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella anhörigveckan, som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. 2018 uppmärksammas nationella anhörigveckan med två föreläsningar. En på temat beröring och en om att stå bredvid någon med missbruk.
Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005.

Senast uppdaterad 8 oktober 2018