Man besöker äldre släkting. Foto: Mostphotos

Anhörig

Anhörigstöd erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är psykiskt eller fysiskt sjuk, har ett missbruk eller beroende, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Vi har också stöd för dig som är förälder och barn eller ungdom.

De flesta av oss kommer någon gång i livet stötta en närstående. Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper, stödsamtal, föreläsningar och evenemang. Anhörigstödet är gratis och till för dig som bor i Sundbyberg. Tanken med anhörigstöd är att det ska underlätta din vardag fysiskt, psykiskt och socialt.

Om du söker stöd för din närståendes räkning

Om du söker stöd för din närståendes räkning ska du vända dig till social- och arbetsmarknadsförvaltningen om din närstående är under 65 år, eller till äldreförvaltningen om din närstående är över 65 år.

 • Social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning: 08-706 88 00
 • Äldreförvaltningens myndighetsenhet (via stadens växel):
  08-706 80 00

Anhörigstöd från Sundbybergs stad

Sundbybergs stad erbjuder anhörigstöd när det gäller missbruk, psykisk ohälsa och demens/kognitiv svikt. Vi erbjuder också föräldrastöd.

Ibland kan din närstående ha flera sorters problematik. Du kan vända dig till stadens anhörigstrateg om du behöver ett vägledande samtal om vilket stöd som passar dig. Du kan mejla till julia.svahn@sundbyberg.se eller ringa 08-706 68 67. Telefontid fredagar 9.00–12.00.

Missbruk och beroende

Om din närstående dricker för mycket alkohol, har ett spelmissbruk eller använder droger kan vända dig till Lötsjöteamet. Lötsjöteamet erbjuder individuellt anhörigstöd för dig som är över 18 år och bor i Sundbyberg. Du behöver inget biståndsbeslut.

Tillsammans arbetar ni mot fyra mål:

 • Öka ditt välmående
 • Förbättra relationen med din närstående
 • Minska din närståendes beroende/missbruk
 • Motivera din närstående till att själv söka hjälp och stöd

Kontaktuppgifter till Lötsjöteamet

Psykisk ohälsa

Du som bor i Sundbyberg eller har din närstående i Sundbyberg kan delta i våra anhöriggrupper inom psykisk ohälsa. Träffarna är öppna för alla och kräver inget biståndsbeslut. Om du vill ha mer information kan du kontakta anhörigstrateg Julia Svahn på julia.svahn@sundbyberg.se eller 08-706 68 67. Telefontid fredagar 9.00–12.00.

Demens och kognitiv svikt

Sundbybergs demensteam samarbetar med stadens egen personal och med landsting, organisationer och myndigheter i insatserna kring den sjuke och de anhöriga. Du som anhörig kan få kunskap om demenssjukdomar, tips och råd kring omsorgsarbetet och har möjlighet till stödsamtal individuellt eller i grupp.

Demensteamet i Sundbyberg

Stöd till föräldrar, barn och unga

Sundbybergs stads föräldrastöd riktar sig till alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år. Det finns stöd både i grupp eller genom enskilda samtal.

Föräldrastöd i Sundbybergs stad

Du som är barn eller ungdom kan också få hjälp och stöd om du oroar dig för någon i din närhet.

Stöd för dig som är barn eller ungdom

Biståndsbedömt stöd

Om du behöver avlastning och få tid för dig själv kan du ansöka om olika typer av biståndsbedömt anhörigstöd, som till exempel avlösning i hemmet eller personlig assistans för din närstående. Då kontaktar du social- och arbetsmarknadsförvaltningen eller äldreförvaltningen (om din närstående är äldre än 65 år).

 • Social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning: 08-706 88 00
 • Äldreförvaltningens myndighetsenhet (via stadens växel):
  08-706 80 00

Föreläsningar och evenemang


Nationella anhörigveckan

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella anhörigveckan, som äger rum veckan då den 6 oktober infaller. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005.

Föreläsning onsdag 2 oktober

Sara Melin, bloggaren bakom "Lilla Speedos mamma", föreläser om hur det är att vara förälder i en familj där det finns olika diagnoser.

Läs mer och anmäl dig till föreläsningen

Anhörigdag på Träffpunkten Hallonbergen 3 oktober

Föreläsning och musik av Marianne Flynner, som själv har erfarenheter av att vara anhörig. Mårten Qvist, överförförmyndarchef i Sundbybergs stad, informerar: Regler för vem som får företräda en närstående kring fullmakter, godmanskap och förvaltarskap.

Klockan 13–16 på Träffpunkten Hallonbergen, Lötsjövägen 6.

Stöd från andra organisationer

Utöver anhörigstödet från kommunen kan du också få stöd från din husläkarmottagning, Försäkringskassan eller olika föreningar. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt, speciellt när man inte har kraften eller tiden att leta. Då kan du vända dig till stadens anhörigstrateg för ett vägledande samtal. Du kan mejla till julia.svahn@sundbyberg.se eller ringa
08-706 68 67. Telefontid fredagar 9.00–12.00.

Samtalsstöd – när du bara vill prata med någon

Jourhavande medmänniska

 • Prata om det som oroar dig, oavsett vad det är
 • Volontärerna har tystnadsplikt och du kan vara anonym
 • Telefon: 08-702 16 90 (telefontid 21.00–06.00)

Anhörigas riksförbund

Hjälplinjen (1177 Vårdguiden)

 • Ett första stödsamtal för människor i kris
 • Du får råd om hur du kan söka dig vidare för rätt hjälp
 • Professionellt utbildad personal, till exempel socionomer, psykologer och sjuksköterskor
 • Telefon: 0771-22 00 60 (telefontid alla dagar 13.00–22.00)

Trygga barnen

 • För dig som är upp till 25 år och har en närstående som missbrukar alkohol eller droger, eller lider av psykisk ohälsa
 • Utöver telefon och chatt finns även andra typer av stöd som gruppträffar, högtider och terapeut
 • Telefon: 070-47 77 910
 • Snapchat: Trygga Barnen
Senast uppdaterad 16 september 2019