Anhörig

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

Med stöd menas olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig. Det kan vara både biståndsbedömda insatser och service insatser. Varje kommun är enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära.

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Genom att erbjuda stöd till anhöriga vill Sundbybergs stad värna om deras hälsa och livskvalitet.

Sundbybergs stad har anställt en anhörigstrateg vars uppdrag är att kartlägga och utveckla anhörigstödet så att fler anhöriga kan erbjudas ett bra och tryggt stöd.

Under 2016 har anhörigstrategen sett över stadens utbud av stöd, av vad som finns och vad som mer behövs för att  på ett bra sätt kunna möta anhörigas behov. Arbetet med detta fortsätter under 2017.

Kontaktuppgifter till Sundbybergs anhörigstrateg hittar du längst upp till höger på sidan.

Anhörigvårdarkort

Många anhöriga är oroliga för att något ska hända dem då de går ett ärende och den närstående lämnas ensam hemma Då kan det vara tryggt att ha ett anhörigvårdarkort i plånboken. Där står ditt namn, namnet på den du vårdar samt namn och telefonnummer på dem som ska kontaktas om det skulle behövas. Blankett för detta kort finns till höger under "Relaterat innehåll", fyll i och lämna blanketten till anhörigstrateg så får du ett anhörigvårdarkort.

Nationella anhörigveckan 2017

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella anhörigdagen den 6 oktober samt Nationella anhörigveckan, som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller.
Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005 och har blivit en succé. Runt om i landet arrangerar kommuner, föreningar och andra aktörer aktiviteter och manifestationer på temat att vara anhörig.

I Sundbybergs stad vill vi under Anhörigveckan 2017 lyfta upp och synliggöra anhörigskapet inom två områden – missbruk och kognitiv svikt/demens. Vi erbjuder föreläsningar och information från kommun, intresseföreningar, ideella föreningar mm.

Senast uppdaterad 24 januari 2018