Man besöker äldre släkting. Foto: Mostphotos

Anhörig

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa eller som är äldre.

Med stöd menas olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig. Det kan vara både biståndsbedömda insatser och serviceinsatser.

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Genom att erbjuda stöd till anhöriga vill Sundbybergs stad värna om hälsan och livskvaliteten för dig som är anhörig.

Sundbybergs stad har anställt en anhörigstrateg vars uppdrag är att kartlägga och utveckla anhörigstödet så att fler anhöriga kan erbjudas ett bra och tryggt stöd. Kontaktuppgifter till Sundbybergs anhörigstrateg hittar du längst upp till höger på sidan.

Träffar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Du som anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa har möjlighet att gå på träffar med andra i samma situation. Träffarna hålls av kunniga personer inom olika yrkesområden som har kunskap och erfarenhet av psykisk ohälsa och anhörigskap. De har också tystnadsplikt. För mer information om träffarna och när de hålls kan du kontakta anhörigstrateg Julia Svahn på 08-706 68 67 eller julia.svahn@sundbyberg.se.

Anhörigvårdarkort

Många anhöriga är oroliga för att något ska hända dem då de går ett ärende och den närstående lämnas ensam hemma Då kan det vara tryggt att ha ett anhörigvårdarkort i plånboken. Där står ditt namn, namnet på den du vårdar samt namn och telefonnummer på dem som ska kontaktas om det skulle behövas. Blankett för detta kort finns till höger under "Relaterat innehåll", fyll i och lämna blanketten till anhörigstrateg så får du ett anhörigvårdarkort.

Nationella anhörigveckan

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella anhörigveckan, som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller.
Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005

Socialtjänstlagen

Varje kommun är enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära.

Senast uppdaterad 13 augusti 2018