Medarbetare i den kommunala hemtjänsten i Sundbyberg. Foto: Fredrik Hjerling.

Om den kommunala hemtjänsten

Välkommen till Sundbybergs stads hemtjänst, det kommunala kundvalsalternativet.

Välkommen till Sundbybergs stads hemtjänst. Vi är stadens kommunala alternativ att bedriva hemtjänst åt Sundbybergsborna.

Hemtjänsten är indelad i tre områden i staden: Lilla Alby, Hallonbergen, och Rissne hemtjänst. 

Flertalet medarbetare har gått en högskoleutbildning i professionellt bemötande i socialt arbete. Medarbetarna har också specialkompetens om demenssjukdomar, palliativ vård och kost och nutrition.

Sundbyberg stads hemtjänst arbetar med kontaktpersoner. Varje kund får sin egen kontaktperson som har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten fungerar på ett bra sätt. Kontaktpersonen ger kontinuitet och trygghet och skapar inflytande och delaktighet i utformningen av hemtjänsten.

Sundbybergs stad är ett finskt förvaltningsområde och i hemtjänsten kan finsktalande medarbetare matchas till kunder som vill ha hemtjänst på finska.

Senast uppdaterad 13 november 2020