För dig som vill bli utförare 

Sundbybergs stad införde valfrihet i hemtjänsten i oktober 2012. Du som vill bli godkänd utförare ska svara på stadens förfrågningsunderlag i systemet Tendsign. Under "Relaterat innehåll" kan du också läsa hela underlaget med bilagor.

Valfriheten omfattar alla beviljade insatser dagtid (7:00‑21:00), avlösning och ledsagning ingår i valfrihetssystemet. Beviljad hemtjänst nattetid (21:00–7:00) samt larmutryckningar ingår inte, utan kommer även fortsättningsvis att utföras av Sundbybergs stads hemtjänst.

Uppföljning och Utvecklingsenheten ansvarar för att ta emot och behandla ansökningarna. Det är stadens upphandlingsenhet som tecknar avtalen. Frågor besvaras av Kersti Arvidsson och Judit Skog, utredare (se kontaktuppgifter under Kontakt).

Senast uppdaterad 17 mars 2020