Besöksrutiner på äldreboenden

Denna besöksrutin gäller tills vidare, rutinen är utformad efter riktlinjer från Smittskydd Stockholm.

Stanna hemma om du är sjuk. Besök inte äldreboendet om du har förkylningssymtom (gäller även lindriga symtom).

När du är på plats:

  • Sprita/tvätta händerna när du kommer in till boendet.
  • Besök görs med fördel i den boendes lägenhet eller utomhus.
  • Håll gärna två meters avstånd till andra boende och personal.
  • Om du blir sjuk efter att ha besökt ett äldreboende och har misstänkta symtom på covid-19 önskar vi att du meddelar boendet detta.
Senast uppdaterad 16 februari 2023