Frågor och svar om hanteringen av covid-19 i äldreomsorgen

Så här arbetar vi inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad för att minska spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Inom vård och omsorg fortsätter vissa riktlinjer att gälla även efter 1 april. Vi fortsätter bland annat att använda skyddsutrustning.

Välkommen att besöka våra äldreboenden på ett smittsäkert sätt

När du besöker anhöriga på ett äldreboende i Sundbyberg, fortsätt följa våra besöksrutiner.

Tänk på att inte alla äldre på våra boenden är vaccinerade och även fortsatt behöver skyddas mot smitta.

Våra medarbetare har på sig munskydd under hela arbetspasset, enligt rekommendationen från Region Stockholm.

Läs mer om våra besöksrutiner

Vaccinering av äldre på särskilda boenden/med hemtjänst

Den som flyttar till ett äldreboende får erbjudande om vaccinering efter inflyttningen.

1177.se: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Vad händer vid misstänkt smitta?

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen via Region Stockholm eller via boendets sjuksköterska.

Kunder till hemtjänsten vänder sig till 1177 vårdguiden eller sin vårdcentral vid misstänkt smitta för rådgivning och eventuell testning. Hemtjänsten behandlar alla med misstänkt smitta som smittade vad gäller hygienrutiner.

Vad händer vid bekräftad smitta?

Om någon på ett äldreboende konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner och så långt det är möjligt av samma personal. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

På äldreboenden görs också en smittspårning vid konstaterad smitta. Det är Region Stockholm som ansvarar för den. De kan till exempel besluta om testning av alla boende och all personal på samma våningsplan som den smittade.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden och hemtjänstutförare har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de riktlinjer som kommer från Region Stockholm/Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

  • Personal inom både hemtjänst och äldreboenden använder skyddsutrustning i nära kontakt med boende och kunder, även om det inte finns konstaterad smitta.
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.
  • Personer på äldreboende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.
  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. I möjligaste mån får de sin omvårdnad av samma personal. Det gäller både äldreboenden och hemtjänst.
  • Vid konstaterad smitta görs smittspårning via Smittskydd Stockholm.
  • Riskbedömningar med fokus på smittorisk görs på varje boende.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Vi har säkerställt tillgången på personal och har anställt löpande för att täcka upp behoven. Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen hittar du lediga jobb på sundbyberg.se/ledigajobb

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Staden har ett beredskapslager som räcker i cirka en månad. Utöver det köper varje enhet in skyddsutrustning efter behov.

Senast uppdaterad 1 september 2022