Fönsterputs ingår nu i skälig levnadsnivå

En dom från högsta förvaltningsdomstolen fastslår att fönsterputs omfattas av begreppet hemtjänst. Därmed kan fönsterputs beviljas personer som är i behov av hjälp med detta för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Sundbybergs stads handläggare inom äldreomsorg kan därmed komma att bevilja fönsterputs som ska utföras av hemtjänstutföraren. För mer information kring schablontid, frekvens och hur detta registreras, se tidigare utskickat informationsbrev via mail eller kontakta myndighetsenheten.

Senast uppdaterad 14 juni 2022