Riktade statsbidrag för äldreomsorgen 2021

Hemtjänstutförare och utförare för äldreboenden kan söka riktade statsbidrag för att utveckla äldreomsorgen. Ansökningshandlingar och instruktioner för att söka bidragen kommer att läggas ut i juni.

Senast uppdaterad 2 maj 2022