Riktade statsbidrag för äldreomsorgen 2021

Hemtjänstutförare och utförare för äldreboenden kan söka riktade statsbidrag för att utveckla äldreomsorgen. Ansökningshandlingar och instruktioner för att söka bidragen kommer att läggas ut i juni.

Du kan redan nu läsa om statsbidragen hos Socialstyrelsen, Kammarkollegiet, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

Överenskommelse om en god och nära vård 2021 - SKR Länk till annan webbplats.

Statsbidrag till kommuner för 2021 - Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om du har frågor kan du kontakta Joakim Pettersson, som är samordnare/projektledare på sektorn för välfärd och omsorg: Joakim.Pettersson@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 1 mars 2023