Ny uppföljning av basala hygienrutiner inom hemtjänsten

Nu är det dags för en ny uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner. Det blir en självskattningsundersökning.

Personalen ska fylla i bifogade formulär nedan med frågor om hur de själva följde basala hygienrutiner.

Såhär går uppföljningen till:

  • Undersökningen ska genomföras av all personal som arbetar den 20 april
  • Undersökningen avser första besöket med omsorgsinsatser i Sundbybergs stad som varje person gör den 20 april
  • Blanketten delas ut efter besöket
  • Varje personal fyller i blanketten anonymt. Det är viktigt att uppmuntra personalen att vara ärliga i sina svar, att syftet inte är att leta fel hos enskilda medarbetare utan att få stöd i förbättringsarbetet
  • Resultaten sammanställs och diskuteras på nästa APT.

Skicka in en sammanställning av resultaten och en minnesanteckning från diskussionen på APT till utredare Kersti Arvidsson senast den 20 maj 2022.

Länk till bifogat formulär hittar ni här. Word, 151.7 kB.

 

Senast uppdaterad 4 april 2022