Ny riktlinje för covid-19 kompletteras med vägledningar för hemtjänst, äldreboenden och LSS/socialpsykiatri

Region Stockholm har uppdaterat riktlinjen för covid-19 inom kommunal vård och omsorg. Den senaste versionen är nu från den 28 januari 2022. I samband med detta har regionen även gjort tabeller med vägledning för hur covid-19 ska hanteras inom olika verksamheter, som kan vara till hjälp till exempel när man ska avgöra hur länge medarbetare behöver stanna hemma. 

Sedan januari 2022 är det Monica Nordqvist som är medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) i Sundbybergs stad. Du hittar Monicas kontaktuppgifter via länken.

Senast uppdaterad 16 augusti 2023