Nya rekommendationer från Region Stockholm gällande skyddsutrustning

Med anledning av det aktuella läget med fortsatt ökande antal fall av covid-19 publicerar Region Stockholm nya rekommendationer för all personal och studenter verksamma inom bland annat kommunal vård och omsorg

All personal och studenter rekommenderas att vid arbete i vård- och omsorgsmiljö använda kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir kontinuerligt under hela arbetspasset i alla utrymmen där patienter vistas och i alla personalutrymmen.

Åtgärderna kvarstår tills vidare beroende av det epidemiologiska läget.


Senast uppdaterad 1 februari 2023