För dig som vill bli utförare

Sundbybergs stad införde valfrihet i särskilt boende för äldre i december 2016.

Du som vill bli godkänd utförare ska svara på stadens upphandlingsdokument i systemet Tendsign (länk under Relaterat innehåll).

Under Relaterat innehåll kan du också läsa hela underlaget med bilagor.

Frågor besvaras av Annika Malmqvist, utredare.

Senast uppdaterad 15 januari 2021