Sommarjobb för unga 2020

Vi ordnar platser på kommunen och på olika företag i och runt Sundbyberg. Du arbetar två veckor i rad någon gång under perioden juni–augusti.

Uppdatering sommarjobb i Sundbybergs stad 2020

Den rådande situationen kring Coronaviruset påverkar många delar av vårt samhälle och tyvärr också årets sommarjobb.

Sundbybergs stad har fattat några beslut som vi vill informera dig som ansökt.

Arbetsställen som försvinner

Utifrån den pågående Coronapandemin kommer Sundbybergs stad inte att kunna erbjuda sommarjobb inom:

  • Äldreomsorg
  • LSS- och stödboenden
  • Skola/förskola

Detta är på grund av att de verksamheterna är hårt belastade och för att minska smittorisken av Coronaviruset. Detta resulterar i att antalet sommarjobb som Sundbybergs stad kan erbjuda minskar kraftigt.

Målgrupp som prioriteras

Sundbybergs stad har utifrån nuvarande förutsättningar därför fattat följande beslut hur årets sommarjobb för unga kommer att genomföras med förändrad omfattning.

Målgruppen för årets sommarjobb förändras till:

  • ungdomar som går i årskurs 2 på gymnasiet
  • ungdomar som går i årskurs 1 på gymnasiet och som ej tidigare haft sommarjobb i staden.

Om det återstår platser kommer resterande platser fördelas genom lottning bland övriga ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet.

Stadens ambition är dock att erbjuda samtliga ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ett sommarjobb även i år.

För att bli erbjuden ett sommarjobb måste ungdomen uppfyllt de krav som ställts på en komplett ansökan.

Årskurs 9 kan med största sannolikhet inte erbjudas sommarjobb

Detta innebär vidare att de ungdomar som går ut 9:an tyvärr inte är aktuella för sommarjobb i år. För närvarande arbetar staden med att finna någon form av alternativ lösning till arbete för denna målgrupp. Hur och om detta kommer att ske är fortfarande oklart på grund av rådande omständigheter.

Vi är medvetna om att situationen kring sommarjobb kan väcka många frågor och ni är välkomna att kontakta oss. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen vi alla befinner oss i.

Kontakt: sommarjobb@sundbyberg.se, 08-706 80 09

Vem kan söka sommarjobb?

Du som är folkbokförd i Sundbyberg och går i årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 och 2 kan söka sommarjobb.

Hur söker jag?

Sommarjobbsansökan är stängd för i år, tack till er som sökt. För vissa arbeten krävs ett utdrag ur belastningsregistret – beställ gärna det redan nu. Vi hör av oss med mer information inom kort.

Inställda sommarjobbsträffar

De obligatoriska sommarjobbsträffarna blev inställda på grund av smittrisken med coronaviruset.

Du kan istället ta del av den information du skulle ha fått på sommarjobbsträffen genom att läsa dokumentet Sommarjobbsträffar-information-2020PDF.

Frågor?

Har du övriga frågor, kontakta somarjobbsteamet på 08-706 80 09 eller på sommarjobb@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 8 maj 2020