Ansökan

Här kan ni som vill bli utbildningsanordnare för vuxenutbildningen i Sundbybergs stad lämna er ansökan.

Observera att ansökan består av två delar. Gör följande för att ansöka:

1. Fyll i formuläret på sidan

2. Skicka de dokument som står i listan till oss via e-post

Hantering av personuppgifter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna administrera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter så länge din ansökan behandlas, eller så länge auktorisationen är giltig.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

GRUNDUPPGIFTER FÖR ANORDNARENKontaktuppgifter
Kontaktuppgifter


ANSÖKAN GÄLLER
ANSÖKAN GÄLLERBETYG OCH REFERENSER
Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller juridisk person. Beskriv uppdragets omfattning och karaktär. Lämna namn på företaget samt namn, roll och kontaktuppgifter till referenten.
ÖVRIGT
Sökande anordnare har utdrag ur belastningsregistret för personal
Sökande anordnare har utdrag ur belastningsregistret för personal

Sökande anordnare har undertecknade förbindelser om sekretess för all personal * (obligatorisk)
Sökande anordnare har undertecknade förbindelser om sekretess för all personal

Sökande anordnare förbinder sig att redovisa för Sundbybergs stad om denne kommer att anlita underleverantörer och att dessa i så fall uppfyller auktorisationsvillkoren * (obligatorisk)
Sökande anordnare förbinder sig att redovisa för Sundbybergs stad om denne kommer att anlita underleverantörer och att dessa i så fall uppfyller auktorisationsvillkoren

Sökande anordnare förbinder sig att följa Sundbybergs stads auktorisationsvillkor * (obligatorisk)
Sökande anordnare förbinder sig att följa Sundbybergs stads auktorisationsvillkor

Bifoga filer

Anordnaren ska bifoga följande filer. Observera att samtliga filer inte får överstiga 10 MB. Om du har filer som överstiger 10 MB, skicka dem istället med e-post till ansokanauktorisation@sundbyberg.seDu behöver komplettera din ansökan med följande dokument. Bifoga dessa i ett e-postmeddelande och skicka dem till: ansokanauktorisation@sundbyberg.se

Dokument som behöver skickas med e-post:

1. F-skattsedel

2. Registreringsbevis bolagsverket

3. Utdrag från upplysningscentralen (UC)

4. Av Skatteverket och Kronofogden besvarad blankett "Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820" högst tre månader gammal

5. Utbildningsbevis som visar att det finns en person med godkänd rektorsbehörighet i organisationen

6. Betygsrätt från Skolinspektionen, alternativt att anordnaren har ansökt till Skolinspektionen om betygsrätt

7. Betygsdokument som visar verksamhetschefens högsta akademiska examen

Senast uppdaterad 19 september 2018