Ansökan för auktorisation

Välkommen att söka auktorisation hos oss i Sundbybergs stads kommunala vuxenutbildning.

Auktorisationsmodellen bygger på att de aktörer, i enskild regi eller andra kommunala utförare, som vill utföra insatser ansöker om att bli auktoriserade av Sundbybergs stad. Ansökan om auktorisation görs via Tendsign. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om utföraren uppfyller de krav som ställs i auktorisationsvillkoren, tecknas ett auktorisationsavtal och utföraren kan ta emot elever i sin verksamhet. De elever som har rätt att ta del av en insats som tillhandahålls genom auktorisationsmodellen kan själva välja vilken anordnare som ska utföra den beviljade tjänsten, bland de auktoriserade anordnarna. Det är även fritt att byta utförare.

Senast uppdaterad 30 juni 2020