Ansökan för auktorisation

För att ansöka om att bli auktoriserad utbildningsanordnare fyller du i och skickar in webbformuläretöppnas i nytt fönster. Det är ett flertal bilagor som ska bifogas ansökan. Ha dessa redo när du börjar fylla i ansökan. I listan nedan ser du vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka bilagor som ska bifogas.

 Efterfrågade uppgifter i ansökan

 • Namn på anordnaren (som registrerat hos Bolagsverket)
 • Organisationsnummer
 • Verksamhetschefens namn
 • Verksamhetschefens personnummer
 • Telefon till verksamhetschef
 • E-post till verksamhetschef

Efterfrågade bilagor i ansökan

 • F-skattsedel
 • Registreringsbevis Bolagsverket
 • Utdrag från Upplysningscentralen (UC)
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månade gammal
 • Utbildningsbevis som visar att det finns en person med godkänd rektorsbehörighet i organisationen
 • Betygsrätt från Skolinspektionen, alternativt att anordnaren har ansökt till Skolinspektionen om betygsrätt

Betyg och referenser

 • Betygsdokument som visar verksamhetschefens högsta akademiska examen
 • Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller som juridisk person

Ansökan om att bli auktoriserad utbildningsanordnare

Senast uppdaterad 26 september 2018