Ansökan om auktorisation

Här kan du som vill bli anordnare inom arbetsmarknadsinsatser i Sundbybergs stad lämna din ansökan.

Observera att ansökan består av två delar:

1. Fyll i formuläret på sidan och skicka in.

2. Skicka dokumenten under Bifoga filer till oss via e-post.

Här kan du läsa om stadens auktorisationsvillkor för anordnare inom arbetsmarknadsinsatser (PDF).PDF

Här kan du läsa om vilka ersättningsvillkor som finns för arbetsmarknadsinsatser (PDF).PDF

Hantering av personuppgifter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna administrera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter så länge din ansökan behandlas, eller så länge auktorisationen är giltig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Sundbybergs stad
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter


Ansökan gäller:
Ansökan gäller:Betyg och referenser
Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller juridisk person. Beskriv uppdragets omfattning och karaktär. Lämna namn på företaget samt namn, roll och kontaktuppgifter till referenten.
Övrigt
Sökande anordnare har utdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med personer som är under 18 år och eller har en funktionsnedsättning
Sökande anordnare har utdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med personer som är under 18 år och eller har en funktionsnedsättning

Sökande anordnare har undertecknade förbindelser om sekretess för all personal * (obligatorisk)
Sökande anordnare har undertecknade förbindelser om sekretess för all personal

Sökande anordnare förbinder sig att redovisa för Sundbybergs stad om denne kommer att anlita underleverantörer och att dessa i så fall uppfyller auktorisationsvillkoren * (obligatorisk)
Sökande anordnare förbinder sig att redovisa för Sundbybergs stad om denne kommer att anlita underleverantörer och att dessa i så fall uppfyller auktorisationsvillkoren

Sökande anordnare förbinder sig att följa Sundbybergs stads auktorisationsvillkor * (obligatorisk)
Sökande anordnare förbinder sig att följa Sundbybergs stads auktorisationsvillkor

Bifoga filer

Du behöver komplettera din ansökan med följande dokument. Bifoga dessa i ett e-postmeddelande och skicka dem till: ansokanauktorisationarbetsmarknad@sundbyberg.se. Observera att samtliga filer inte får överstiga 10 MB. Om du har filer som överstiger 10 MB, skicka dem istället med e-post till ansokanauktorisationarbetsmarknad@sundbyberg.se.

Dokument som behöver skickas med e-post:

  • F-skattsedel
  • Registreringsbevis bolagsverket
  • Utdrag från upplysningscentralen (UC)
  • Av Skatteverket och Kronofogden besvarad blankett "Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820" högst tre månader gammal
  • Utbildningsbevis och betyg som visar att verksamhetschefen har examen som bedöms relevant för uppdraget.
Senast uppdaterad 1 april 2019