För anordnare inom arbetsmarknadsinsatser

Sundbybergs stad tillämpar auktorisation av anordnare inom arbetsmarknadsinsatser.

Auktorisation innebär att de brukare som har rätt att ta del av en arbetsmarknadsinsats själva kan, bland auktoriserade anordnare, välja vem som ska utföra den beviljade insatsen. Det är även fritt att byta anordnare. Syftet med införandet av auktorisation är att uppnå en ökad effektivisering av arbetsmarknadsinsatserna.

För att auktoriseras som anordnare av arbetsmarknadsinsatser ska du uppfylla de auktorisationsvillkor som kommunen har beslutat om.

Ansökan om auktorisation

Stadens auktorisationsvillkor för anordnare inom arbetsmarknadsinsatser (PDF)PDF

Ersättningsvillkor för arbetsmarknadsinsatser (PDF)PDF

Senast uppdaterad 20 augusti 2019