Tobak

Alla varor som till någon del innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigariller, snus och tuggtobak, räknas som tobaksvaror. Nikotintuggummin och liknande produkter räknas därmed inte dit. För att få sälja tobaksvaror behöver du anmäla detta till kommunen.

Ny tobakslag den 1 juli 2019

Den nya tobakslagen börjar gälla den 1 juli 2019. Då måste alla ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Det gäller både för detaljhandel och partihandel av tobaksvaror.

 • Du kan ansöka om tillstånd tidigast den 1 juli 2019. Ansökningsblanketter hittar du här på webbplatsen samma dag som den nya lagen börjar gälla.
 • Du som redan har anmält om tobaksförsäljning eller gör det före den 1 juli 2019 får fortsätta försäljningen om du ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.
 • Innan kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan tillämpas bestämmelserna i den gamla tobakslagen.
 • Den nya lagen påverkar inte försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller folköl.

Du hittar mer information om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav och regler

Om du säljer tobaksvaror till någon som är under 18 år riskerar du att dömas för olovlig tobaksförsäljning, som kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Alla förpackningar av tobaksvaror ska ha en varningstext. Cigaretter ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Det är förbjudet att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 19 cigaretter.

Om du säljer tobak är du skyldig att egenkontrollera din verksamhet. För detta ska du ha ett egenkontrollprogram.

Anmälningsskyldighet

Om du säljer tobak är du skyldig att anmäla detta till den kommun du säljer i. I anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. 

Den 1 juli träder en ny tobakslag ikraft. För att sälja cigaretter efter detta datum krävs försäljningstillstånd.  

Tillsynsavgift

Kommunen kan ta ut en tillsynsavgift för affärer som säljer folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften är 1 500 kronor om året.

 • Du betalar tillsynsavgift för försäljning av folköl och tobak en gång per år och försäljningsställe, senast i februari innevarande år.
 • Fakturan går till den registrerade ägaren. Om restaurangen byter ägare under året sker ingen återbetalning av tillsynsavgiften. Vid ägarskiften debiteras ingen särskild anmälningsavgift.
 • Har du ett nytt försäljningsställe och skickar anmälan efter den 1 juli betalar du halva avgiften i samband med att du registrerar dig.

E-tjänst tobak

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som säljer tobaksvaror och folköl göra uppdaterade anmälningar när det gäller kontaktuppgifter samt lämna in egenkontrollprogram.

Här kan du anmäla flera olika typer av förändringar när det gäller dina uppgifter om försäljningsstället. Det kan röra sig om följande:

 • Ändra försäljningsslag (anmäla att du även säljer folköl och/eller tobak)
 • Förändringar i verksamhet som har betydelse för tillsynen
 • Ändring av faktureringsuppgifter
 • Ändring av försäljningsställets uppgifter
 • Ändring av ägarens uppgifter
 • Anmäla att verksamheten upphört

Genomför tillsyn

I e-tjänsten kan du se vilken tillsyn som genomförts. Detta gäller även genomförda kontrollköp.

Register över försäljningsställen

I e-tjänsten kan du se alla försäljningsställen i Sundbybergs stad som anmält försäljning av tobak och/eller folköl.

Senast uppdaterad 25 juni 2019