Flera snusburkar i en hylla

Tobak

Om du ska sälja tobaksprodukter måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak

Du måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Det gäller både för detaljhandeln och partihandeln av tobaksvaror.

Ansökningsblankett för tobaksförsäljningPDF

Anvisningar för att ansöka om tobaksförsäljningPDF

Bilagor till ansökan om tobaksförsäljningPDF

Ansökan om försäljningstillstånd görs hos kommunen. Handläggningstiden för ett försäljningstillstånd för tobak är som längst 4 månader.

Avgifter gällande försäljning av tobak  

Ansökan om att sälja tobak

10 000 kronor

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

5 000 kronor

Tillfälligt försäljningstillstånd slutet sällskap

800 kronor

Senast uppdaterad 19 oktober 2020