Tobak

Om du ska sälja tobak måste du göra en ansökan om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. En nyhet i den är att den som vill sälja tobaksprodukter måste nu ansöka om tillstånd.

Ny tobakslag

Den nya tobakslagen började gälla den 1 juli 2019. Nu måste alla ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Det gäller både för detaljhandel och partihandel av tobaksvaror.

Ansökningsblankett för tobaksförsäljningPDF

Anvisningar för att ansöka om tobaksförsäljningPDF

Bilagor till ansökan om tobaksförsäljningPDF

Du som anmälde tobaksförsäljning före den 1 juli 2019 får fortsätta försäljningen om du ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

Innan kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan tillämpas bestämmelserna i den gamla tobakslagen.

Du hittar mer information om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats.

Ansökan om försäljningstillstånd görs hos kommunen. Handläggningstiden för ett försäljningstillstånd för tobak är som längst 4 månader.

Blanketter för ansökan gällande försäljningstillstånd för tobak och anvisning gällande ansökan hittar du här (länk).

Avgifter gällande försäljning av tobak  

Ansökan om att sälja tobak

10 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

5 000 kr

Tillfälligt försäljningstillstånd slutet sällskap

800kr

Senast uppdaterad 15 november 2019