Tillståndsguiden

Det är mycket att tänka på vid uppstarten av en verksamhet. Här har vi gjort en sammanställning över vilka tillstånd du kan behöva. Tänk på att varje verksamhet är unik. Det innebär att du kan behöva fler eller färre tillstånd än vad som anges.

Vi håller just nu på att byta vårt ärendehanteringssystem. Det är ett omfattande arbete, och det betyder tyvärr att våra handläggningstider blir längre än normalt. Vi ber om överseende, och gör allt vi kan för att minimera fördröjningar. 

Senast uppdaterad 7 februari 2019