Krögarrådet och Tillståndsdagen

Krögarrådet är ett samarbete mellan nio restauranger och Sundbybergs stad.

Krögarrådet

Rådet träffas fyra gånger per år för att diskutera aktuella frågor och genomföra gemensamma förbättringar.

Krögarrådet har tagit fram en informationsfolder om serveringstillstånd. Den tar upp regler kring alkoholservering, risker med överservering samt ålderskontroll. Rådet håller även en utbildning i ansvarfull alkoholservering.

Tillståndsdagen

En gång om året inbjuds alla tillståndshavare i kommunen till Tillståndsdagen. Tanken är att alla tillståndshavare ska kunna få information och löpande utbildning i vissa frågor som har med serveringstillståndet att göra. Deltagandet är kostnadsfritt.

För varje år bestäms ett tema för Tillståndsdagen. Temat fastställs på Krögarrådet i Sundbyberg. Tidigare teman har varit livsmedelshantering, narkotika och brandskydd.

Senast uppdaterad 28 november 2017