Ölflaskor står på ett bord

Serveringstillstånd

För att servera sprit, vin, starköl och andra alkoholdrycker måste du först ansöka om tillstånd. När du har fått tillstånd måste du anmäla vilka personer som kommer att jobba med serveringen.

Du ansöker om tillstånd i den kommun där du ska servera alkohol. Om du ska servera på fartyg, flyg eller tåg (trafikservering) ansöker du om tillstånd antingen i din hemkommun eller i den kommun där företaget är registrerat. Om du bor utomlands eller har företaget registrerat utomlands utfärdar Stockholms stad dina tillstånd.

Du behöver inte tillfälligt tillstånd för slutet sällskap om samtliga nedanstående krav är uppfyllda:

 • Serveringen är vid ett enstaka tillfälle
 • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än för inköpet av dryckerna
 • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av lättdrycker

Ansök om serveringstillstånd

Du ansöker om serveringstillstånd hos samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen med hjälp av en blankett. Du måste komplettera ansökan med:

 • Registreringsbevis/ändringsbevis
 • Bolagsavtal eller aktiebok
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket
 • Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal
 • Finansiering av köp (till exempel kopior av låneavtal, kontoutdrag). Fyll även i blanketten "finansieringsplan av restaurangverksamhet".
 • Hyresavtal (hyresvärdens godkännande vid arrende)
 • Planskiss över serveringslokalen. Markera området där serveringen ska äga rum.
 • Meritförteckning och/eller intyg på genomfört kunskapsprov i alkohollagen
 • Eventuell fullmakt för att underteckna ansökan

Du postar blanketten tillsammans med de kompletterande handlingarna.

Anmälan om serveringspersonal

När du har ditt serveringstillstånd kan du anmäla personer som ansvarar för serveringen. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheter i övrigt. Det är bra om serveringsansvariga går kursen i ansvarsfull alkoholservering som anordnas av staden.

Du kan göra anmälan via e-tjänsten eller med en blankett. Båda hittar du under Relaterad innehåll. Där finns även en länk för att beställa lösenord till e-tjänsten. Blanketten postar du till samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen. Du får då en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunen kan ta ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, och även för tillsynen.

 • Vi fakturerar ansökningsavgiften när vi har registrerat din ansökan.
 • Restauranger betalar tillsynsavgiften för innevarande år den sista april. Fakturan går till den registrerade ägaren. Om restaurangen byter ägare under året återbetalas inte tillsynsavgiften.
 • Om du inte har lämnat restaurangrapport före debiteringen, debiteras du den högsta tillsynsavgiften.
 • Vi skickar den första påminnelseavgiften för restaurangrapport 1 mars. Den andra påminnelseavgiften skickas 15 mars.

Alla ansökningsavgifter och tillsynsavgifter faktureras. Vi upprättar inte avbetalningsplaner av ansöknings- eller tillsynsavgiften, för att hålla administrationskostnaderna nere.

Fakturering

Vid frågor som gäller fakturor, mejla till btn@sundbyberg.se och beskriv ditt ärende.

Senast uppdaterad 24 augusti 2020