Förpackningar med olika tabletter

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än apotek. Dessa listas av Läkemedelsverket, där du också anmäler om du vill sälja receptfria läkemedel i din affär.

Krav för att få sälja receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Du ska även kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedel. Du får inte sälja till någon som är under 18 år. Om du säljer receptfria läkemedel måste du ha en åldersdekal på försäljningsstället.

Tillsynsavgift

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift på 1 600 kronor om året. Avgiften är densamma oavsett storleken på ditt utbud. Kommunen har även möjlighet att ta ut en kontrollavgift. I Sundbyberg är kontrollavgiften 850 kronor om året.

Kontroll

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen av försäljare. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förbjuda försäljning. Du måste rapportera din försäljningsstatistik till Apotekens service AB.

Senast uppdaterad 24 augusti 2020