Köldmedier

Den här sidan riktar sig främst till dig som bedriver verksamhet där köldmedier används. Köldmedier omvandlar kyla till värme eller värme till kyla och finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpsanläggningar.

Regler om hantering av köldmedier

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av köldmedier. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier ansvarar du för att bestämmelserna följs.​

Den 1 januari 2015 trädde en ny lagstiftning om fluorerade växthusgaser, EU/517/2014, i kraft. Den stora skillnaden med EU-förordningen är att det har kommit nya regler kring läcksökning och kontrollintervall, vissa begränsningar görs i användning, återvinning och destruktion av f-gaser, regler infördes kring nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser samt att kylenheter i lastbilar och släp över 3,5 ton också inkluderas i lagstiftningen.

Vem får göra ingrepp i kylanläggningar?

Endast certifierade företag får hantera köldmedier, det vill säga installera, kontrollera, serva, demontera och göra andra ingrepp i anläggningen. All personal inom företaget som utför kontroller och andra ingrepp ska ha personcertifikat. Du kan kontrollera att företaget har gällande certifiering på Incerts webbplats Incert online. Länk till annan webbplats.

Anmälan och installationsrapport

Innan du låter installera ett kylaggregat som innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska en anmälan göras till Sundbybergs stad. Efter installationen ska en installationsrapport skickas in till kommunen. Detsamma gäller om du ska konvertera en kylutrustning på motsvarande 14 ton CO2e eller mer, samt när ett köldmedium ersätter ett annat.

Det certifierade företaget har blanketter för anmälan och installationsrapport. Företaget fyller i blanketterna som du sedan skriver under och skickar in.

Kom ihåg att meddela staden om anläggningen byter ägare eller om ni ändrat adress.

Kontroll och årlig rapport

Aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska kontrolleras regelbundet. Aggregatets storlek avgör hur ofta det ska ske.

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du varje år skriva under den kontrollrapport som du fått av ditt certifierade kontrollföretag och skicka den till Sundbybergs stad.

Senast den 31 mars ska du skicka in kontrollrapporter för den kontroll som du låtit genomföra under det föregående kalenderåret. Årsrapporten för 2017 omfattas av den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Det går bra att skanna och e-posta underskriven rapport till nämndbrevlådan, se adress under Kontakt.

Skrotning

Endast certifierade företag får demontera och skrota köldmedieanläggningar. Företaget upprättar en skrotningsrapport som du ska skriva under och skicka till Sundbybergs stad.

Förbud av vissa kategorier av köldmedia

Köldmedier indelas i olika kategorier med beteckningarna CFC, HCFC samt HFC. CFC och HCFC bidrar till växthuseffekten samtidigt som de även bryter ner ozonskiktet, medan HFC enbart bidrar till växthuseffekten.

Köldmedier som betecknas som CFC omfattas av användningsförbud, medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud.

Mer info kring köldmedier

För mer information kring köldmedier, den nya lagstiftningen och kontrollintervaller, se Svenska kyl & värmepumpföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även besöka www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en informationssida om den nya f-gasförordningen som branschorganisationen Svenska kyl & värmepumpsföreningen tagit fram. Där finns bland annat en omräkningstabell där du kan räkna ut hur många CO² din anläggning kommer upp i.

Senast uppdaterad 28 november 2022