En låda tomater i en grönsaksdisk

Starta livsmedelsverksamhet

Steg 1 – Registrering av livsmedelsverksamhet

Du som vill starta en restaurang, livsmedelsbutik, internethandel, kiosk, café, livsmedelstransport, import eller kök inom vård, skola och omsorg måste registrera din verksamhet hos miljö- och bygglovsavdelningen senast 14 dagar innan verksamheten startar.

Även om du redan har en verksamhet måste du registrera den på nytt om du byter bolag eller flyttar till en annan lokal.

Fyll i anmälningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte att skriva under. Mejla till btn@sundbyberg.se eller skicka in den med vanlig post till adressen som finns på blanketten.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Behöver du veta vad du ska tänka på när du ska starta caféverksamhet? Läs mer i foldern Öppna ett café Öppnas i nytt fönster. eller Opening a café Öppnas i nytt fönster. (engelsk version).

Ska du importera och sälja färdigförpackade livsmedel? Då kan du hitta information om vad du behöver veta i foldern Importera färdigförpackade livsmedel Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Registreringsavgift

Byggnads- och tillståndsnämnden tar ut en registreringsavgift. För aktuella prisuppgifter se ”Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.”.

Steg 2 – Vad händer efter att du skickat in din anmälan?

När din anmälan har kommit in till miljö- och bygglovsavdelningen kontrollerar en handläggare att alla uppgifter finns med. Om allt verkar rätt får du en bekräftelse på att din verksamhet är registrerad. I vissa fall, när nödvändiga uppgifter saknas eller är motstridiga, kontaktar handläggaren dig för att få in de uppgifter som saknas.

Om du inte har fått någon återkoppling eller bekräftelse från miljö- och bygglovsavdelningen efter två veckor får du starta din verksamhet ändå. Kontakta gärna miljö- och bygglovsavdelningen för att vara säker på att din anmälan har kommit fram.

Steg 3 – Avgift för årlig kontroll och den första kontrollen

Efter registreringen görs en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. De flesta verksamheter kontrolleras inom en månad. För små verksamheter med mindre risker kan det dröja längre. En handläggare kontaktar dig för att boka tid för den första kontrollen på din verksamhet.

Avgift för årlig kontroll

Kontrollen av livsmedelsverksamheter måste finansieras helt av avgifter.

Efter att din verksamhet har blivit registrerad beslutar byggnads- och tillståndsnämnden vilken årlig kontrollavgift din verksamhet får. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften betalas mot faktura som skickas ut separat.

Beroende på vilken verksamhet du ska starta kan även andra tillstånd eller avtal behövas, till exempel:

Senast uppdaterad 2 maj 2022