Så beräknas avgiften

Enligt svenska och europeiska regler ska avgifterna (taxan) inte belasta kommunens skattebetalare, utan verksamheten själv ska bära kostnaderna.

Detta ingår i tillsynsavgiften

Tillsynsavgiften ska bekosta kommunens alla kostnader som rör tillsynen. Förutom själva inspektionen på plats omfattar avgiften även kostnader för personal, lokaler, IT-hjälpmedel, material, provtagnings- och analyskostnad, fordon, försäkringar och administration som rör tillsynen.

Taxa för tillsyn och kontroll

Kommunfullmäktige i Sundbyberg har beslutat om en taxa för livsmedelskontroll Pdf, 165.3 kB.. Taxorna består av en fast årlig avgift och en timavgift. Taxan för livsmedelskontroll är utformad utifrån anvisningar från Livsmedelsverket.

Avgifter i livsmedelskontrollen

Den årliga avgiften baseras på en timavgift multiplicerat med ett visst antal timmar. Den årliga tillsynsavgiften betalas varje år i förskott, även de år verksamheten inte inspekteras. Det beror på att det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför anpassas avgifterna så att de istället blir jämnt fördelade under några år.

Ett företag kan också debiteras en avgift för extra tillsynstimmar om det tar längre tid att utföra tillsynen, till exempel vid stora brister i verksamheten.

Timavgiften för livsmedelskontroll är 1 460 kronor.
Timavgift för uppföljande kontroll är 1 096 kronor.
Timavgift för utredning av befogade klagomål är 1 096 kronor.


Senast uppdaterad 28 januari 2020