Coronainformation till dig som driver serveringsställe

Många restauranger och kök har frågor kopplat till coronaviruset och covid-19 just nu. Här finns svar både för dig som har livsmedelsverksamhet och för dig som är konsument och besökare på restaurang och café.

Ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen

Folkhälsomyndigheten fattade den 26 februari följande beslut:

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen såsom:

  • Restauranger
  • Caféer
  • Snabbmatställen
  • Food courts
  • Servering och Caféer på bensinstationer
  • Alla verksamheter som ingår i, eller är anslutna till handelsplatser, utan egen ingång

Samtliga dessa serveringsställen måste hålla stängt mellan 20.30 och 05.00 oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan INTE öppna för sittande gäster igen efter 20.30, men kan erbjuda mat och drick för avhämtning.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer. Barn och andra personer i behov av stöd omfattas inte av detta.

Beslutet gäller till 2 maj 2021 om inget annat uppges.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Vad gör miljöenheten?

I och med de skärpta föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten inledde Sundbybergs stads livsmedelskontroll den 17 april, på uppdrag av smittskyddsläkaren i Region Stockholm, att göra särskilda kontroller på restauranger i Sundbyberg. I de fall en restaurangverksamhet eller ett café inte följt reglerna efter att ha fått miljöenhetens information och kontroll och inte ändrat något efter att ett kontrollbesök gjorts, lämnades informationen vidare till smittskyddsläkaren i Region Stockholm, som var den myndighet som har rätt att stänga en verksamhet som inte följer reglerna. Från den 1 juli är ansvaret överflyttat till kommunens miljöenhet.

Gör miljöenheten livsmedelskontroller på köken inom skolor, förskolor och äldreomsorg?

Nej, med anledning av covid-19 gör Sundbybergs stads livsmedelskontroll just nu inte några ordinarie kontroller på servering och kök hos äldreomsorg, på vårdboenden eller på skolor och förskolor.

Jag har sett att det förekommer trängsel på serveringsställen i Sundbyberg. Kan jag anmäla det?

Ja, informera gärna oss genom att fylla i vårt formulär.länk till annan webbplats

Vad gör miljöenheten när jag har lämnat ett klagomål om trängsel?

Miljöenheten utreder klagomål från allmänheten och gör kontroller på restauranger i Sundbyberg för att kontrollera att reglerna följs. Inspektörerna informerar och pratar med verksamheterna samt följer upp med en ny kontroll om det behövs.

Vad händer om en restaurang inte följer de nya reglerna efter ett återbesök?

Från och med den 1 juli 2020 är det kommunens miljöenhet som är beslutande tillsynsmyndighet. Det innebär att miljöenheten kan vitesförelägga och stänga serveringsställen direkt om inte åtgärder mot trängsel görs.

Vad ska restaurangen, caféet, konditoriet eller baren göra för att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten?

Den som driver ett serveringsställe har ansvaret för att förhindra smittspridning i lokalerna eller på serveringen. Lokalen ska utformas så att trängsel undviks. Gästerna ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra (minst en meter åt alla håll). Möbler och annan inredning ska placeras så att framkomligheten på serveringsstället är god. Bord och stolar ska vara placerade på lämpliga avstånd från varandra och kan behöva reduceras till sitt antal. Även annan inredning kan behöva tas bort.

Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ner vid ett bord eller vid en bardisk, samt att serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

Vad gäller i köer till serveringsställen?

Smittskyddsåtgärder ska även tas vid entréer till lokalen och tillhörande områden. Områden utanför entrén är där personer samlas i syfte att besöka serveringsstället.

Jag driver en restaurang i Sundbyberg och har frågor om hur jag kan anpassa min verksamhet efter de nya reglerna. Kan jag få hjälp med det?

Ja, det kan du. Du är välkommen att kontakta Sundbybergs stads livsmedelskontroll på servicetelefon 08-706 66 00. Telefontiderna är måndag kl. 13.00–15.00, onsdag kl. 9.00–11.00 och torsdag kl. 14.30–16.30. Telefontiderna gäller inte på klämdagar eller vardag före röd dag.

Vilka verksamheter berörs inte av de nya reglerna från Folkhälsomyndigheten?

Verksamheter som inte serverar mat eller dryck till allmänheten berörs inte av lagstiftningen. Det innebär att personalmatsalar och skolmatsalar inte berörs. Vidare gäller inte förordningen verksamheter som inte har sittplatser för sina gäster, vilket innebär att ambulerande verksamheter som food trucks eller cateringverksamheter inte berörs.

Senast uppdaterad 13 april 2021