Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Denna sida vänder sig till dig som har eller ska starta en hälsoskyddsverksamhet; allt ifrån en skola till en verksamhet med akupunktur, massage eller tatuering.

Vissa verksamheter dit allmänheten har tillträde måste anmälas innan de får startas. God hygien är viktigt om du ska bedriva en hälsoskyddsverksamhet. I Miljöbalken och Strålskyddslagen finns regler för den som bedriver hälsoskyddsverksamhet.

Exempel på anmälningspliktig verksamhet är​:

  • Hygienlokal med stickande/skärande behandling, såsom akupunktur, diatermi, fotvård, injektionsbehandling, piercing, tatuering, öronhåltagning
  • Solarium
  • Skolor, förskolor, fritidshem och liknande
  • Bassängbad, strandbad

Anmälan innan du öppnar

En anmälan ska göras till Sundbybergs stad minst sex veckor innan verksamheten startas. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma lokalens lämplighet. Till anmälan ska en ritning över lokalen bifogas.

Kontakta stadsmiljö- och serviceförvaltningen om du är osäker på om den verksamhet som du vill starta är anmälningspliktig eller inte.

Staden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Om anmälan kommer in för sent får du betala en miljösanktionsavgift.

Tillsyn enligt miljöbalken

Staden utför tillsyn på verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljö. Vid en inspektion kontrolleras förhållandena i din verksamhet. Inspektionen är ofta obokad.

Taxa för miljötillsyn

Enligt svenska och europeiska regler får kontrollen inte belasta skattebetalarna, utan verksamheten ska bära kostnaderna. Kontrollen är alltså avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad.  Läs mer om detta under "Så beräknas avgiften" under Relaterat innehåll.

Avgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet det handlar om. Avgiften baseras på en taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

Egenkontroll

Om din verksamhet är anmälningspliktig ska du ha ett egenkontrollprogram. Det betyder att du ska ha skriftligt dokumenterade rutiner för att minimera risken för att människors hälsa eller miljön påverkas negativt av din verksamhet.

Senast uppdaterad 17 april 2018