Folköl och tobak

Om du vill sälja folköl och/eller tobak måste du anmäla detta till den kommun du vill sälja i. Du får endast sälja dessa varor till personer över 18 år.

Folköl

Om du säljer folköl till någon under 18 år kan du få böter eller fängelse i sex månader. Det är din skyldighet att ta reda på om konsumenten är tillräckligt gammal. Det är också straffbart att sälja alkohol till någon som är tydligt påverkad av alkohol eller annan drog, eller sälja till någon som du misstänker kommer att langa alkoholen till en person under 18 år.

Kommunen och polisen kontrollerar servering och försäljning av folköl, medan du som handlare ska se till att reglerna följs. Du bör också ha beredskap om problem uppstår.

Krav på dig som vill sälja folköl

 • Lokalen ska vara registrerad för livsmedelshantering
 • Du behöver en stadigvarande verksamhet
 • Du ska ha ett egenkontrollprogram
 • Du måste ha anmält till kommunen att du säljer folköl
 • Ägaren till försäljningsstället ska ha fyllt 20 år

Tillsynsavgift för folköl

 • Kommunen kan ta ut en tillsynsavgift för affärer som säljer folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften i Sundbyberg är 1 500 kronor om året.
 • Du betalar tillsynsavgifter för försäljning av folköl och tobak en gång per år och försäljningsställe, senast i februari innevarande år.
 • Fakturan går till den registrerade ägaren. Om restaurangen byter ägare under året sker ingen återbetalning av tillsynsavgiften. Vid ägarskiften debiteras ingen särskild anmälningsavgift.
 • Har du ett nytt försäljningsställe och skickar anmälan efter den 1 juli betalar du halva avgiften.
Snusdosor

Tobak

Alla varor som till någon del innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigariller, snus och tuggtobak, räknas som tobaksvaror. Nikotintuggummin och liknande produkter räknas därmed inte dit.

Krav och regler för tobak

Om du säljer tobaksvaror till någon som är under 18 år riskerar du att dömas för olovlig tobaksförsäljning, som kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Alla förpackningar av tobaksvaror ska ha en varningstext. Cigaretter ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Det är förbjudet att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 19 cigaretter.

Om du säljer tobak är du skyldig att egenkontrollera din verksamhet. För detta ska du ha ett egenkontrollprogram.

Anmälningsskyldighet för tobak

Om du säljer tobak är du skyldig att anmäla detta till den kommun du säljer i. I anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. 

Den 1 juli träder en ny tobakslag ikraft. För att sälja cigaretter efter detta datum krävs försäljningstillstånd.

Tillsynsavgift för tobak

Kommunen kan ta ut en tillsynsavgift för affärer som säljer folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften är 1 500 kronor om året.

 • Du betalar tillsynsavgifter för försäljning av folköl och tobak en gång per år och försäljningsställe, senast i februari innevarande år.
 • Fakturan går till den registrerade ägaren. Om restaurangen byter ägare under året sker ingen återbetalning av tillsynsavgiften. Vid ägarskiften debiteras ingen särskild anmälningsavgift.
 • Har du ett nytt försäljningsställe och skickar anmälan efter den 1 juli betalar du halva avgiften i samband med att du registrerar dig.

Anmäl försäljning av tobak eller folköl till underårig

Staden arbetar för att förhindra att folköl och tobak säljs till personer under 18 år. Känner du till någon affär som säljer tobak till underåriga? Anmäl detta till alkoholhandläggare Fredrik Wennberg, se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Senast uppdaterad 11 juli 2019