Information om farligt avfall

Sverige behöver få bättre koll på det farliga avfallet som hanteras inom landets verksamheter. Genom bättre kontroll och spårbarhet över farligt avfall ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Sommaren 2020 kom därför en ny avfallsförordning och i november 2020 öppnade Naturvårdsverket sitt avfallsregister. Här reder vi ut vad du som företagare behöver veta om farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Man kan generellt säga att produkter som märkts med farosymboler eller annan information om att de är farliga, samt material förorenat med sådan produkt, blir farligt avfall efter användning. Det rör sig bland annat om:

 • Batterier och bilbatterier
 • Bekämpningsmedel
 • Elektronikskrot
 • Färg-, lim- och lackrester
 • Hårspray, nagellack
 • Kyl- och frysskåp
 • Lysrör/halogenlampor/lågenergilampor
 • Lösningsmedel
 • Permanentvätskor
 • Spillolja
 • Rengöringsmedel
 • Väteperoxider/blekmedel

Förvaring av farligt avfall

Olika sorters farligt avfall ska förvaras var för sig och vara uppmärkt. Flytande farligt avfall ska förvaras i täta behållare på en hårdgjord och invallad yta. Allt farligt avfall ska förvaras väderskyddat. Farligt avfall ska inte läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det är viktigt att upprätta rutiner för vad som ska göras (t.ex lägga ut absol) om det blir spill.

Transport av farligt avfall

Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Det är din skyldighet att kontrollera att transportören är godkänd. Om du vill köra avfallet själv behöver du anmäla eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Innan transporten behöver du och transportören upprätta ett transportdokument där det står hämtningsdatum, avfallsslag (sexsiffrig kod i bilaga 4, avfallsförordningen), mängd, lämnare, transportör och mottagare. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse på att avfallet kommit fram. Du ska spara transportdokumentet.

Anteckning och rapportering till avfallsregistret

Anteckna löpande vad det är för typ av avfall som uppkommer, och hur mycket. Spara anteckningarna i minst tre år. Senast två dagar efter att avfallet transporterats iväg ska du rapportera till Naturvårdsverket. Då ska du rapportera det du antecknat, vem som transporterar avfallet och vem som tar emot det.

Du behöver även lämna kontaktuppgifter, organisationsnummer och din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister. För att rapportera använder du e-legitimation. En del företag som transporterar farligt avfall kan hjälpa till med rapporteringen mot en extra avgift, om du inte vill göra det själv.

Senast uppdaterad 22 november 2021