UF-Ung företagsamhet

Tillsammans med näringsliv samt stadens gymnasieskolor satsar Sundbybergs stad på att stötta stadens unga entreprenörer.

För Sundbybergs stad är det viktigt att våra unga entreprenörer ska ha goda förutsättningar för att starta eget företag.

Unga entreprenörer

Tack vare UF - Ung företagsamhet får våra elever möjlighet att vidareutveckla sitt entreprenörskap. Genom att stimulera elevernas nyfikenhet, självförtroende och kreativitet får de möjlighet och stöttning i att vilja omsätta nya idéer till handling.

Eleverna får möjlighet att driva sin egen idé under ett läsår på gymnasiet. Detta bidrar till sociala och kreativa kompetenser men även elevernas språkliga och kommunikativa förmåga.

Genom konceptet Ung företagsamhet stärks elevernas samarbetsförmåga och de får vara företagsamma och initiativtagande. De får bland annat ta fram en affärsidé, komma överens om företagets olika roller, formulera en affärsplan och skriva en årsredovisning.

Välkommen till UF-mässan

Torsdag 2 februari klockan 13–17, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 Pdf, 802.5 kB..

Kom och möt framtidens företagare! Träffa våra unga entreprenörer från gymnasieskolorna i Sundbyberg som driver ett UF-företag.

UF mässan ger våra unga entreprenörer möjlighet att visa upp sina företag och sälja sina varor och tjänster. En jurygrupp bestående av politiker, tjänstepersoner och företagare kommer att dela ut hela 8 stycken utmärkelser på mässan.

Utmärkelser/priser under mässan:

  • Bästa säljare
  • Bästa affärsidé
  • Bästa monter/bord
  • Bästa hållbarhetspris
  • Mest innovativa produkt
  • Mest innovativa tjänst
  • Bästa logotyp
  • Peters pris (Peter Schilling (S) kommunstyrelsens ordförande) - störst välfärdsnytta
Senast uppdaterad 26 januari 2023