Sundbybergs näringsliv

Vi har Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.

Ett brett och väl fungerande näringsliv är en viktig del i Sundbyberg stads tillväxt. Samverkan och en positiv attityd till företag och entreprenörer bidrar till en hållbar utveckling samt har en avgörande betydelse för jobb och välfärd. Befolkningstillväxten i Sundbyberg har under flera år varit ett av landets snabbast ökande och det finns planer för fortsatt god tillväxt i framtiden.

I Sundbyberg finns det över 4 000 företag där majoriteten av företagen är små och medelstora företag. Olika finansiella verksamheter, företagstjänster samt handel och kommunikation dominerar stadens näringsliv. Tillsammans med byggindustrin utgör dessa näringsgrenar nära två tredjedelar av alla arbetstillfällen i Sundbyberg vilket är en betydligt större andel än i såväl länet som landet i övrigt.

Gynnsamt läge

Sundbyberg rankas högt i olika undersökningar både i företagsklimat, myndighetsutövning och service gentemot företagare. Staden har ett gott samarbete med andra viktiga näringslivsaktörer för att främja tillväxt lokalt och regionalt genom att öka regionens attraktionskraft hos människor, företag och kapital.

Expansionen i regionen och de företags- och utbildningskluster som finns i grannkommunerna bidrar till Sundbybergs attraktion som etableringsort. Genom närheten till centrala Stockholm, Arenastaden och Kista samt det goda kollektivtrafikläget finns det förutsättningar för en fortsatt positiv näringslivsutveckling i Sundbyberg. Närheten till Bromma och Arlanda flygplats är ytterligare en gynnsam faktor.

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott företagsklimat för att du som företagare ska trivas och kunna utveckla ditt företag.

Rankning och statistik

Under "Relaterat innehåll" kan du läsa mer om Sundbybergs rankningar och statistik.

Senast uppdaterad 27 januari 2020