Sundbybergs stads arbetsmarknadsenheter

Om du har rätt att få stöd till arbete kan du välja att dina insatser ska utföras av Sundbybergs stad.

Vi gör ett kartläggningssamtal tillsammans med dig, och utifrån det gör vi en gemensam plan med aktiviteter som passar dina förutsättningar. Stödet ser olika ut för olika personer.

Enheten arbetsmarknad 16–24 år och integration

Hos oss på enheten arbetsmarknad 16–24 år är vi specialiserade på att arbeta med unga vuxna. Våra arbetsmarknadskonsulenter, ungdomsvägledare och studie- och yrkesvägledare har lång erfarenhet av att stödja unga som söker arbete eller vill studera vidare. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare.

Vi kan bland annat erbjuda dessa insatser:

 • Fördjupad kartläggning
 • Individuell coachning
 • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
 • Intervjuträning
 • Kontakt med arbetsgivare och matchning mot arbete
 • Stöd att söka jobb och uppföljning
 • Praktik och/eller arbetsträning
 • Stöd att hitta rätt insats eller åtgärd genom Arbetsförmedlingen

Enheten arbetsmarknad 25–65 år

Hos oss på enheten arbetsmarknad 25–65 år kan du få anpassat stöd utifrån dina förutsättningar. Våra arbetsmarknadskonsulenter och arbetsledare har lång erfarenhet av att stödja människor som i egen takt vill komma ut i arbete eller studier. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare.

Vi kan bland annat erbjuda dessa insatser:

 • Fördjupad kartläggning
 • Individuell coachning
 • Arbetsprövning
 • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
 • Intervjuträning
 • Kontakt med arbetsgivare och matchning mot arbete
 • Stöd att söka jobb och uppföljning
 • Praktik och/eller arbetsträning
 • Språkträning
 • Stöd att hitta rätt insats eller åtgärd genom Arbetsförmedlingen

På enheten arbetar vi även med olika stödanställningar.

Senast uppdaterad 15 juli 2020