Stöd till arbete

Sundbybergs stad kan ge dig stöd för att hitta ett jobb eller börja studera. Stödet ser olika ut för olika personer.

Du kan få stöd om du:

  • Är 16–24 år och varken arbetar eller studerar
  • Är över 25 och har ekonomiskt bistånd

Stöd för dig som hoppat av gymnasiet

Är du mellan 16–19 år gammal har kommunen ansvar för att du har möjlighet att komma vidare i livet. Vi kommer därför att försöka nå dig, men du kan också kontakta oss för att få veta mer.

Läs mer om kommunens aktivitetsansvar.

Är du mellan 20–24 år kan du skriva ett så kallat utbildningskontrakt för att göra klart dina gymnasiestudier. Då kan du studera på heltid eller kombinera studierna med jobb, praktik eller någon annan aktivitet.

Läs mer om utbildningskontraktet.

Har du ekonomiskt bistånd?

Om du är över 25 år och har ekonomiskt bistånd kan du ta kontakt med din handläggare på kommunen. Då får du veta mer om vilka insatser du kan få.

Senast uppdaterad 22 november 2018