Stöd till arbete

Sundbybergs stad kan ge dig stöd för att hitta ett jobb eller börja studera. Stödet ser olika ut för olika personer.

Du kan få stöd om du:

  • Är 16–24 år och varken arbetar eller studerar
  • Är över 25 och har ekonomiskt bistånd

Stöd för dig som hoppat av gymnasiet

Är du mellan 16–19 år gammal har kommunen ansvar för att du har möjlighet att komma vidare i livet. Vi kommer därför att försöka nå dig, men du kan också kontakta oss för att få veta mer.

Kommunens aktivitetsansvar

Är du 20–24 år kan vi erbjuda dig vägledning kring bland annat studier, praktik och arbete. Du kan bland annat få hjälp med att skriva CV och personligt brev, intervjuträning och studie- och yrkesvägledning. Välkommen att kontakta oss på ung@sundbyberg.se.

Du kan också plugga mot en gymnasieexamen på Komvux. För mer information kan du kontakta vuxenutbildningen på studievagledningen@sundbyberg.se.

Har du ekonomiskt bistånd?

Om du är över 25 år och har ekonomiskt bistånd kan du ta kontakt med din handläggare på kommunen. Då får du veta mer om vilka insatser du kan få.

Brukarundersökning 2020

Sundbybergs stad kompletterar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten med att genomföra egna årliga undersökningar för arbetsmarknadsområdet. För stadens kompletterande brukarundersökningar saknas nationell jämförelse av resultaten. Undersökningen har hanterats i stadens enkätverktyg av social-och arbetsmarknadsförvaltningens kvalitetskansli. Deltagandet i undersökningarna var frivilligt.

Till rapporten för Arbetsmarknadsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 10 december 2020