Anmälan till informationsträff och cv-skola

Här anmäler du dig till den obligatoriska informationsträffen och cv-skolan. Observera att du bara behöver anmäla dig till ett tillfälle och att antalet platser vid varje tillfälle är begränsat.

Samtliga träffar hålls i Aulan, på Lötsjövägen 10-12, ingång sker på baksidan av huvudbyggnaden. Följ uppsatta skyltar om du inte hittar.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in kontaktuppgifter, via formulären för att kunna administrera deltagandet till våra informationsträffar. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss som arbetar i Sundbyberg stad.

Läs mer om hanteringen av personuppgifter.

Informationsträff och cv-skola 2018

Senast uppdaterad 29 januari 2018