Sommarjobb för unga

Vi ordnar platser på kommunen och på olika företag i och runt Sundbyberg. Du arbetar tre veckor i rad någon gång under perioden juni–augusti.

Här har vi samlat frågor och svar för dig som sommarjobbar. Har du andra frågor kan du prata med din handledare eller kontakta somarjobbsteamet på sommarjobb@sundbyberg.se eller 08-706 80 09.

1. Hur mycket jobbar jag?

Du jobbar tre veckor i följd under juni, juli eller augusti. Arbetstiden ska vara under dagtid, måndag till fredag, någon gång mellan 7.00–18.00. Ingen övertid godkänns och ingen OB-ersättning betalas ut. Arbetstiden är 6 timmar per dag, totalt 30 timmar i veckan. Du får inte vara schemalagd mer än 5 timmar i sträck utan matrast.

Midsommarafton infaller den 21 juni. Det är en ledig dag. Om du arbetar under midsommarveckan arbetar du 14 dagar istället för 15, och får därför lön för 14 dagar. Du kan inte jobba in extra timmar och få lön för dem.

2. Hur mycket tjänar jag?

Här kan du se lönerna för 2019. Alla som sommarjobbar får utöver detta även 15,40 kr/timme i semesterersättning.

  • Född -01 eller tidigare: 86 kr/timme
  • Född -02: 73 kr/timme
  • Född -03: 69 kr/timme

3. När betalas min lön ut?

Lönen betalas ut månaden efter att du jobbat klart. Har du jobbat över ett månadsskifte så betalas lönen ut över två månader. Alla som sommarjobbar får 15,40 kr/timme i semesterersättning utöver lönen. Semesterersättning betalas ut i samband med din sista löneutbetalning.

Datum för löneutbetalningar 2019:

  • Fredag 26 juli
  • Tisdag 27 augusti
  • Fredag 27 september

Löner 2019:

  • Född -01 eller tidigare: 86 kr/timme
  • Född -02: 73 kr/timme
  • Född -03: 69 kr/timme

4. Kan jag byta arbetsplats?

När du fått ett erbjudande om arbetsplats och period går det inte att ändra.

5. Vad gör jag om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk eller behöver vara borta från sommarjobbet ska du kontakta din handledare så fort som möjligt. Får du inte tag på din handledare behöver du höra av dig till sommarjobbsteamet. Ingen sjukersättning betalas ut vid frånvaro eller sjukdom. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar behövs ett läkarintyg. 

6. Vad gör jag om jag vill/behöver vara ledig?

Kontakta sommarjobbsteamet och din handledare i god tid om du vill eller behöver ta ledigt från ditt sommarjobb.

7. Vad händer om jag skadar mig på min arbetsplats?

Vid eventuell arbetsskada MÅSTE detta meddelas till sommarjobbsteamet samma dag som arbetsolyckan sker. Du är arbetsplatsförsäkrad via Sundbybergs stads arbetsskadeförsäkring.

8. Hur gör jag om jag vill ha ett omdöme/referens?

Fråga din handledare/arbetsplats om ett omdöme eller om du kan använda dem som referens i framtiden. Från Sundbybergs stad får du ett arbetsgivarintyg hemskickat till din folkbokföringsadress under september månad.

9. Jag har ångrat mig och vill inte sommarjobba, vad gör jag?

Kontakta sommarjobbsteamet så fort som möjligt på sommarjobb@sundbyberg.se och berätta att du tackar nej till erbjudandet om sommarjobb.

10. Till arbetsgivare: Hur registreras frånvaro?

Vid varje avslutad period kontaktar sommarjobbsteamet handledaren på respektive arbetsplats för att stämma av hur det gått och om det varit någon frånvaro. Respektive arbetsplats ansvarar för att eventuell frånvaro noteras. Vid mer än 3 dagars frånvaro i följd ser vi gärna att ni (arbetsgivaren) hör av er till sommarjobbsteamet.

Senast uppdaterad 13 juni 2019