Sommarjobb för unga 2022

Du som är folkbokförd i Sundbyberg och går i årskurs 9, årskurs 1 och 2 på gymnasiet kan söka sommarjobb via Sundbybergs stad.

Vad är ett sommarjobb?

Ett sommarjobb är en ferieanställning med lön under tre veckor av ditt sommarlov. En ferieanställning innebär att du har en handledare som leder och vägleder dig i det dagliga arbetet.

Du kommer arbeta enskilt eller tillsammans med andra ungdomar.

Ansökan är nu stängd

Totalt sökte 655 ungdomar sommarjobb.

Du som ungdom kommer få besked om sommarjobb till din e-post senast 8 maj.

I beskedet blir du också tilldelad ett datum och tid för avtalsskrivning

Ansökan och krav

 • Ansökan är nu stängd (1-20 mars)
 • Du som går i årskurs 9, årskurs 1 och 2 på gymnasiet.
 • Du behöver vara folkbokförd i Sundbybergs stad för att kunna ansöka.
 • Du behöver bifoga ditt CV och personligt brev i ansökan.

Matchning till arbete samt avtalsskrivning

 • När ansökan har stängt (20 mars) går sommarjobbsteamet igenom samtliga ansökningar.
 • Under mitten och slutet av april månad matchar vi dig med en arbetsplats och skickar ut erbjudande via mejldressen du anger vid ansökan.
 • I ditt erbjudandemejl kommer du få veta vilken dag, tid och plats du ska gå på din avtalsskrivning. Det är viktigt att du kommer till mötet för att få behålla ditt feriejobb. Om du inte kommer på avtalsskrivning går feriejobbet vidare till nästa sökande. Om du inte kan komma till anställningsmötet måste du kontakta sommarjobbsteamet innan mötet och boka en ny tid.

Arbetsgivare inom den privata sektorn

Sommarjobb för unga - ersättning från kommunen till arbetsgivare

Om du som arbetsgivare anställer unga (födda mellan 2004 och 2006) som är folkbokförda i Sundbyberg och har gjort en ansökan om sommarjobb till staden – bidrar Sundbybergs stad med 50 procent av sommarjobbarens totala lönekostnad

Anmälan om ungdomens anställning ska göras senast den 30 maj 2022.

Ungdomen ska arbeta minst 30 timmar och max 90 timmar samt att du som arbetsgivare måste ha F-skattesedel för att du som arbetsgivare ska få lönebidrag. Självklart kan sommarjobbet vara längre än så, men ersättningen utgår för högst 90 timmar.

Gör så här som Arbetsgivare

 • Du som arbetsgivare gör en anmälan senast den 30 maj 2022 till sommarjobbsteamet, genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.
  I formuläret anger du företagets namn, antal anställningar, arbetsbeskrivning med en kravprofil. Sommarjobbsteamet ansvarar för matchning. Önskar du träffa ungdomen för en intervju inför anställning meddela sommarjobbsteamet.
 • När sommarjobbet är genomfört betalar du som arbetsgivare ut lön och semesterersättning och så vidare till den berörda ungdomen.
 • Efter detta skickas en ifylld blankett och lönespecifikation in till kommunen och då får du som arbetsgivare tillbaka 50 procent på ditt utlagda belopp. Lönen kommer du och ungdomen överens om, kommunen ersätter för upp till 91 kronor/timme exklusive semesterersättning. Blanketten kommer att läggas upp senare och kommer inom kort att finnas tillgänglig.
 • Blanketten om ersättning måste vara inskickad till kommunen senast 7 oktober 2022. Ersättningen betalas ut i augusti - oktober, beroende på när underlagen kommer in till kommunen.

Gör så här som Ungdom

 • Har du som ungdom gjort en ansökan via stadens sommarjobb och har kontakt med en arbetsgivare utanför staden, som vill anställa dig med ersättning från kommunen?
  Då måste du meddela sommarjobbsteamet, sommarjobb@sundbyberg.se senast den 30 maj 2022.

Arbetstid och perioder

Du arbetar tre veckor under någon av följande tre perioder. Du arbetar 30 timmar i veckan, beroende vilket schema du har, (cirka 6 timmar/dag).

 • Period 1 (13/6 – 1/7)
 • Period 2 (4/7 – 22/7)
 • Period 3 (25/7 – 12/8)

Lön

 • Lönen är inte fastställd ännu men är indelad efter vilket år du är född. Din lön utbetalas alltid månaden efter du har arbetat.
 • Du behöver ordna ett bankkonto i någon bank, du anmäler sedan ditt konto till oss i samband med avtalsskrivningen.
 • Född 2004 eller tidigare
 • Född 2005
 • Född 2006 eller senare

Efter anställningen

 • Arbetsintyg skickas ut under augusti och september efter genomförd anställning till din folkbokföringsadress.
 • Uppdatera ditt CV med din nya arbetslivserfarenhet.
 • Fråga din handledare om personen kan vara din referens när du söker jobb framöver.

Hantering av personuppgifter

Sektorn för välfärd och omsorg samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna administrera deltagandet på våra föräldrakurser. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att kursen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Formulär arbetsgivare:

Frågor?

Har du övriga frågor, kontakta oss på sommarjobb@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 6 april 2022