Dina framtida kollegor

Vi är cirka 2 300 medarbetare som jobbar i staden. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och staden.

Några av våra medarbetare delar med sig av sina Sundbybergsberättelser och om hur det är att jobba här:

Katrin Persson-Aponte, larminstruktör i Sundbybergs stad

"Som förskolepedagog i Sundbyberg har du flera sammanhang där du kan utveckla verksamheten tillsammans med kollegor. Jag är bland annat med i ett nätverk där alla stadens förskolor finns representerade, det är jätteviktigt för att vi ska få en förskola för alla."

Pilar Sanhueza, biträdande förskolechef, sektorn för lärande och bildning

Anna Åström Brewiz, Planerings- och utredningsledare i Sundbybergs stad

"Sundbyberg är en liten kommun till ytan vilket gör den överskådlig. Vi har korta beslutsvägar i och med att vi sitter så nära varandra i stadshuset där vi träffar andra verksamheter och sektorer."

Aurelius Slezas, byggnadsinspektör, sektorn för samhällsbyggnad

Nina Isaksen, Gruppchef VA och avfallshantering i Sundbybergs stad

"Om du vill kliva in i en chefsroll får du stöd i det, men du kan också använda din kompetens och erfarenhet genom att till exempel internutbilda och vara ett metodstöd för kollegor. När jag började här fick jag direkt möjlighet att utbildas till processkonsult, vilket ju visar hur staden vågar satsa!"

Johanna Ajneståhl, avdelningschef, Sektorn för välfärd och omsorg

Nina Isaksen, Gruppchef VA och avfallshantering i Sundbybergs stad

"Mitt jobb är att lösa problem och jag bestämmer själv hur jag ska göra det. Jag har ett stort stöd från min chef, som vågar ge mig uppgifter som kanske egentligen är lite för svåra. Men jag har full stöttning och får också vidareutbildning i vatten och avlopp."

Jan-Erik Kamperman, gruppchef, SAVAB.

Senast uppdaterad 15 juni 2023