Del av en växande kommun

Sundbyberg är den kommun som växer mest i Sverige.  Vi bygger många nya bostäder och invånarantalet ökar varje år.

Vår kommun är populär och vi planerar för att 20 000 personer ska flytta till oss fram till år 2025.  När vi blir fler ökar behovet av vår kommunala service och vi behöver anställa många nya medarbetare, inom skola och förskola, äldreomsorg, stadsbyggnad, kultur och fritid med mera.

Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör

Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör

– Vi har cirka 1 900 anställda och vi kommer att rekrytera fler inom de flesta av våra yrkeskategorier. Vi har särskilt behov av förskollärare, lärare, ingenjörer, planarkitekter och fritidspedagoger, säger Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör .

Du som jobbar här befinner dig i en växande organisation i utveckling, mitt i händelsernas centrum. Du har alla möjligheter att vara med och påverka framtiden, både för staden och för verksamheterna.

Senast uppdaterad 26 juni 2017