Coacher för energi och klimat

Stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag
Vill du ha hjälp att effektivisera ditt företags energianvändning? Låt en coach hjälpa dig på vägen!

Delta i ett coachningsprogram
Coachningsprogrammet finansieras av EU och kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att effektivisera energianvändningen. Programmet pågår till och med 2019. Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar.

Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Ni blir del av en nationell satsning och deltar i nätverk med andra företag för att få inspiration och utbyta erfarenheter. 

Hur går det till?
En energicoach besöker ditt företag och gör en genomgång av företagets energianvändning och ger individuell coachning. Ni får förslag på åtgärder som minskar energianvändningen utan stora investeringar och hur ni kan sänka kostnader för till exempel el och värme. Deltagandet är avgiftsfritt – det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Varför ska vi minska energianvändningen?
Att arbeta med hållbarhet har flera positiva effekter. Sänkt energikostnad förbättrar lönsamheten och ni blir mindre påverkade av stigande energipriser. Ert varumärke blir stärkt av en ”grönare” profil, ni står rustade inför framtiden och ni drar nytta av mervärden som bättre arbetsmiljö och minskade underhållskostnader.

Anmäl dig till coachningsprogrammet
Kontakta dina lokala energicoacher:
Ylva Engqvist, 08-706 80 12, ylva.engqvist@sundbyberg.se
Johan Lundberg, 08-508 28 77 6, johan.l.lundberg@stockholm.se
Läs mer om programmet under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 5 januari 2018