Använd energin effektivare och stärk ditt företag – vi hjälper dig!

Vill du ta tag i energi- och klimatarbetet i ditt företag? Skulle du vilja ha hjälp helt gratis?

Nu kan du få besök av en energicoach som går igenom hur ditt företag använder energi. Efter besöket får du förslag på vad du kan göra för att minska energianvändningen. Du får också hjälp att göra de åtgärder som behövs.

Varför ska jag delta?

När du tar hjälp av en energicoach får du en bättre bild av ditt företags energianvändning och vilka förbättringar ni kan göra. Energicoachen kostar inget och ni väljer själva vilka förbättringar ni vill göra utifrån coachens förslag.

När företagets energianvändning minskar kan ni till exempel:

  • sänka energikostnaden
  • minska er klimatpåverkan
  • stärka varumärket genom att ni arbetar med hållbarhet

När ni börjar använda energin effektivare kommer också ofta mervärden som:

  • bättre arbetsmiljö genom till exempel jämnare temperatur, bättre ventilation och behagligare belysning
  • minskat behov av underhåll

Under programperioden anordnas olika typer av evenemang som utformas efter de behov och intressen som finns bland deltagarna. Det kommer att vara bra tillfällen att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra företagare.

Vi är dina lokala energicoacher. Kontakta oss!
Vi coachar företag i Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg. Läs mer på www.energimyndigheten.se.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2 januari 2020