Järnvägsövergången Esplanaden

Byggskede i Sundbybergs centrum

Trafikverkets bygge av Mälarbanan i tunnel genom centrala Sundbyberg, och stadens efterkommande stadsutvecklingsprojektet Nya stadskärnan, kan påverka dig som har eller vill etablera företagsverksamhet i centrum.

Här hittar du information och kontaktuppgifter för stöd med anledning av byggskedet och framtida projektering.

Vi samarbetar med Centrumföreningen, en organisation för handlare och fastighetsägare, för att skapa ännu bättre förutsättningar för näringsliv i centrum. För att ta del av föreningens arbete, kontakta Eva Byström, ordförande i Centrumföreningen: eva.bystrom@schysstanystan.se

För dig som företagare i centrala Sundbyberg

Just nu pågår Trafikverkets förberedande arbeten inför bygget av de tillfälliga spåren, och tillfälliga stationen och tunneln. Här hittar du status på Trafikverkets pågående arbeten i Sundbyberg Länk till annan webbplats..

Trafikverkets arbeten kan skapa störningar för dig som företagare i form av skador, buller och/eller begränsad framkomlighet till din lokal. Trafikverket ansvar för åtgärder av deras arbetens påverkan på företag, fastigheter och boende. Läs mer här hur Trafikverket arbetar med åtgärder för företag Länk till annan webbplats..

Du som företag har i vissa fall rätt till kompensation i form av intäktsbortfall på grund av pågående arbeten. Om du vill komma i kontakt med Trafikverket för att rapportera störning, veta mer om ett bygge som påverkar just dig, eller rapportera en skada till följd av deras arbete, kan du göra följande:

Om du känner dig osäker på hur du ska planera för din verksamhet kommande år med anledning av pågående eller kommande bygge, gällande exempelvis läget för din lokal, funktionen för varutransporter eller tillgång till parkering, kontakta gärna oss på Sundbybergs stad. Vi hjälper dig att få svar på dina frågor, eller kan boka in ett möte med rätt person utifrån dina frågeställningar och behov.

Kontakt: Signhild Röckert Petrén, projektledare Näringsliv och medborgare, Sundbybergs nya stadskärna

E-post: signhild.petrén@sundbyberg.se

Tel: 076-496 56 33

För dig som fastighetsägare i centrala Sundbyberg

Trafikverkets arbeten kan innebära störningar för befintliga hyresgäster eller att fastigheten blir mer svåråtkomlig. Även om projektet strävar efter att i möjligaste mån bibehålla gångstråk och tillgänglighet, kommer byggskedet troligtvis att skapa nya flöden som kommer att aktivera andra platser i centrum. Du som fastighetsägare i Sundbyberg är också en viktig del i planeringsarbetet för den Nya stadskärnan.

Vi på Sundbybergs stad är måna om att vi tillsammans med fastighetsägare och handlare skapar ett attraktivt och levande centrum även under bygget av både Mälarbanan i tunnel, och längre fram, bygget av den nya stadskärnan.

Om du vill ha information om läget för just dina fastigheter under byggskedet, rådgivning och stöd i uthyrningen av lokaler, eller vill veta mer om planarbetet för Nya stadskärnan, kontakta gärna oss på Sundbybergs stad, vi hjälper dig att få svar på dina frågor, eller kan boka in ett möte med rätt person utifrån dina frågeställningar och behov.

För dig som vill etablera verksamhet i centrala Sundbyberg

Sundbyberg är med sin växande befolkning och stora goda transportmöjligheter, en plats där du får ett stort kundunderlag och flöde. Centrala Sundbyberg erbjuder etablering av alla typer av verksamheter. Med anledning av byggskedet kommer vissa platser vara mer lämpliga för vissa typer av verksamheter än andra.

Här hittar du information och rådgivning kring din tänkta etablering i området.

För frågor, kontakta:

Sophie Hylén, näringslivskoordinator, Sundbybergs stad.

E-post: sophie.hylen@sundbyberg.se

Tel: 070-087 60 07

För dig som vill investera eller ta uppdrag i projektet Sundbybergs nya stadskärna

Sundbybergs nya stadskärna är ett stadsutvecklingsprojekt som planerar att ge 2000 nya bostäder och 5000 nya arbetsplatser, i takt med färdigställande av Mälarbanan i tunnel.

Vill du som exploatör vill ha mer information om markupplåtelse och möjligheter att investera i projektet, kontakta:

Signhild Röckert Petrén, projektledare Näringsliv och medborgare, Sundbybergs nya stadskärna.

E-post: signhild.petrén@sundbyberg.se

Tel: 076-496 56 33

Är du entreprenör och vill ta del av upphandlingar? Här hittar du mer information. Länk till annan webbplats.

Upphandlingar kopplade till Sundbybergs nya stadskärna beräknas bli aktuella tidigast 2024.

Fakta

När järnvägen - Mälarbanan - mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att Nya stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna. Platsen kallas Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet benämns Sundbybergs nya stadskärna.

Hittade du den information du sökte?

Om inte, kontakta innehållsansvariga Signhild Petrén eller Sophie Hylén:

signhild.petren@sundbyberg

sophie.hylen@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 2 februari 2023