Färgglada spånskiveplattor står mot en vägg

Projekt Sommarstad

Sommarstad är ett projekt som blandar olika aktiviteter och upplevelser i gränszonen mellan kultur, lek och konst.

Minibibbla med flera böcker i hyllorna

Minibibblan vid Lötsjön

Du kan dikta på poesiplanket på Sundbybergs torg och i Rissne centrum, spela kort och sällskapsspel på spelbordet vid Rissne ängar och Lötsjön. Vid Golfängarna kan du även låna en bok i minibibblan och spela pingis med kompisar eller andra Sundbybergsbor.

Sommarstad utmanar oss att betrakta våra gemensamma platser på ett nytt sätt. Det vänder upp och ner på hur vi tänker kring deltagande, tillhörighet och trygghet.

Sommarstadens installationer bygger på generositet och tillit där material som pingisracketar, sällskapsspel, poesimagneter och böcker sänker trösklarna för att delta. Projektets utgångspunkt är att deltagande och en känsla av ägandeskap gör oss mer benägna att vårda och bevara.

Pingisbord

Pingisbord vid Lötsjön.

Installationerna i projekt Sommarstad finns på plats under sommaren 2020. Sedan skänker vi materialet till fritidsgårdar och andra verksamheter i Sundbyberg.

Fredrik Matz, landskapsarkitektstudent

Fredrik Matz

Projektet är ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Fredrik Matz., som studerar till landskapsarkitekt på Uppsala universitet.

Under utbildningen har Fredrik bland annat ritat och byggt ett antal temporära installationer som utforskat aktivitet, interaktion, tillit och tillhörighet. Hans exjobb tar avstamp i dessa projekt och ligger till grund för utvecklingen av konceptet Sommarstad.

Trevlig sommar!

Senast uppdaterad 23 juni 2020