Lötsjöns lekplats

Lekplatser

Det finns 16 lekplatser i Sundbyberg. Du hittar dem på kartan nedan. Klicka på en platsmarkör för att se kort information om lekplatsen och en länk till mer information.


Visa Lekplatser på en större karta

Batteriets lekplats

Batteriets lekplats är stängd tillsvidare av säkerhetsskäl på grund av byggarbeten på och intill lekplatsen. Vi planerar att påbörja upprustningen av lekplatsen i maj 2020.

Batteriets lekplats ligger vackert belägen i en glänta med ekar och berg som ger en spännande miljö för klättring och naturutforskning. Innehållet  är anpassat till barn upp till nio år och det finns gungor, rutsch och klätterredskap med bra utmaningar för mindre barn. Parken besöks dagligen av närliggande förskolor och boende i närheten. Lekplatsen kommer att renoveras i samband med att det byggs nya bostäder i kvarteret.
Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet:
Lekplatsen är otillgänglig för personer med funktionsnedsättning eftersom entrévägarna är branta och delvis även smala.

Duvboparkens lekplats

Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Själva lekplatsen ligger omgiven av naturmark med berg och stora tallar. Intill lekplatsen ligger en belyst konstgräsplan som spolas till isbana på vintern. Skogsdelen används flitigt som lärosal med Mullegrupper och skolbarn. Varje år anordnar Duvbo villaförening valborgsmässoeld på berget som är mycket uppskattat och välbesökt av många sundbybergare. Från och med 2017 finns ett utegym intill lekplatsen.
Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad genom att en stor del av markbeläggningen består av gummiasfalt och asfalt. Lekplatsen kan vara svår att ta sig till eftersom den ligger på en höjd.

Granparkens lekplats

Granparkens lekplats är en naturpark som ligger mellan villorna i bostadsområdet Hästhagen. En solig och lugn mötesplats med utbud för de yngre barnen men har goda möjligheter för spontanlek även för äldre barn.
Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig då den ligger på en naturtomt, som också delvis är kuperad.

Lilla Ursviks lekplats

Lekplatsen ligger mitt i Lilla Ursviks villaområde och har ett varierat utbud för många åldrar med bland annat basketkorg, balanslek, gungor och linbana. Runt lekplatsen finns stora gräsytor med möjlighet för lek och bollspel. Här anordnas både midsommarfirande och bollspelsturneringar. 2017 renoverades lekplatsen och det planterades smultron, äppelträd och bärbuskar runt om i lekplatsen.
Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen har plana asfaltsytor och till viss del gummiasfalt.

Lodets lekplats

Lodets lekplats ligger i Duvbo villaområde. Platsen ligger som en ö omringad av lokalgator med sparsam trafik. En spännande, kuperad miljö med träd och annan grönska. Lekplatsen har ett utbud för många åldrar.
Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet:
Den nedre delen av lekplatsen är till större delen plan med markytor av grus och sand. Gungställningen har en sits för barn med funktionsnedsättning. Den övre delen av lekplatsen är inte tillgänglig på grund av branta berghällar och sluttande gräsytor.

Lötsjöns lekplats

Lötsjöns lekplats rustades upp 2020 och är till stor del tillgänglighetsanpassad. Den är vackert belägen vid Lötsjön, mitt i naturreservatet Lötsjön-Golfängarna och är ett av Sundbybergs största utflyktsmål.

Klassificering: Stadsdelslekplats
Tillgänglighet: Alla gångvägar är i asfalt respektive stenmjöl. Det finns en gungställning med fågelbogunga som går att nå med rullstol, likaså större vippflak, volträcke och studsmattor. Förutom detta finns det picknickbord anpassade för rullstolar, gungsits i form av fågelbogunga och sandleken har ett sandbord anpassat för rullstol. Även enkla robusta redskap som klarar en vuxen kropp är valda för att tillgodose andra funktionsnedsättningar.

Marabouparkens lekplats

Under 2017 färdigställdes Marabouparkens nya lekplats som är ett komplement till det befintliga barnbadet och hela parken. Här finns gungbräda, karusell, klätterställning och sittplatser.

Foto: Sundbybergs stad, tekniska enheten

Klassificering: Park med viss lekfunktion/mindre lekplats
Tillgänglighet: Hela lekytan står på gummiasfalt.

Rissne barnbads lekplats

En liten lekplats belägen i anslutning till Rissne barnbad och Rissne ängar. Bra lekplats med bassortiment som uppskattas som komplement till barnbadet.
Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättning på grund av grus- och sandytor. Lekredskapen står i sand.

Rissne centrums lekplats

Lekplatsen är centralt belägen i Rissne och blir en naturlig mötesplats för boende men också elever i Rissneskolan. Den ligger mitt i ett parkstråk med stora grönytor för spontan lek och pulkaåkning vintertid. Den innehåller ett bassortiment av utrustning som gungor och rutschkana ligger i parkstråk och nås via gång- och cykelvägar nära Rissneskolan. Närheten till skolan gör att större barn söker sig hit för att leka på raster och på fritiden. Eftersom lekplatsen ligger mellan bostäder och centrum mellanlandar många här på väg till eller från hemmet. Gräsytor och kuperingar finns för bollspel och pulkaåkning på vintern.
Klassificering: Närlekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättning på grund av grus- och sandytor. Lekredskapen står i sand. Det finns en gunga med handikappsits.

Rissne ängars lekplats

Lekplatsen har ett mycket bra läge på Rissne ängar med närhet till Rissne barnbad. Läget är lugnt och tryggt och ger mycket frihet till alla som gillar att leka. Här finns lekutmaningar för små och stora barn, gott om sittplatser och bord, ny belysning  och i närheten finns en grillplats. Det finns även ett stort picknickbord för förskolegrupper. Parken har utformats så att den är tillgänglig – det går att nå de flesta lekredskapen med rullstol.

Här finns bland annat en stor och en liten klätterlek, rutschkanor, karuseller, studsmatta, sandlåda, lekhus och gungor. Planteringarna har gallrats ut och kompletterats med nya växter, som kommer att blomma i färgstarka färger under växtsäsongen.
Klassificering: Stadsdelslekplats, utflyktsmål
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gummiasfalt och asfalt på gångvägarna. Det finns en rullstolskarusell och en gungsits för barn med funktionsnedsättning. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett vid Rissne barnbad, cirka 150 meter bort.

Stamgårdsparken

Parken återställdes under 2016/2017 efter att tillfälligt ha fungerat som yta för förskola samt förskolegård. Stamgårdsparken är idag en park med viss lekfunktion. Det finns gungor, sandlåda och karusell. 

Foto: Sundbybergs stad, tekniska enheten

Parken har perennplanteringar, picknickytor, en stor äppellund, sittplatser och ängsytor. Alla häckar består av bärbuskar som vinbär, hallon, aronia, blåbärstry och krusbär.

Foto: Sundbybergs stad, tekniska enheten

Klassificering: Park med viss lekfunktion/mindre lekplats
Tillgänglighet: Karusell och gungställning står i gummiasfalt. Lekplatsen har även cykelställ.

Stenbrottsparken

Stenbrottsparken är centralt belägen i den vackra parken längs Tulegatan mot Vackra vägen. För de yngre barnen finns en generös sandlåda, gungor, rutschkana och en karusell. Här finns också ett litet hus för rollekar. För de äldre barnen finns en utmanande klätterställning att ta sig igenom utan att nudda marken. Parken har utformats så att den är tillgänglig. Det går att nå de flesta lekredskapen med rullstol.

Lekplatsens planteringar är förnyade; en blommande häck omringar parken och nya träd, buskar och perennrabatter har planterats. Här finns bland annat pärlhagtornsträd, syrener, praktspirea och smultronschersmin. Dessutom har det planterats ett ovanligt, exotiskt träd som heter maackia. Det blommar i juli-augusti med gulvita blommor i långa klasar och är omtyckt av bin, fjärilar och andra insekter.
Klassificering: Områdeslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med god framkomlighet. Ytorna har till största delen beläggningar av gummi och stenmjöl. Gungställningen har en fågelbosits, det finns två tillgänglighetsanpassade fjäderlekar samt en karusell. Sandleken har ett sandbord anpassat för barn i rullstol.

Tornparken

Tornparken ligger i centrala Sundbyberg precis bredvid vattentornet. Lekplatsen finns i den nordvästra delen av parken, där det också finns ett barnbad och en bollplan. Parken är en av de mest välbesökta platserna i Sundbyberg.

Klassificering: Stadslekplats, utflyktsmål
Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med asfalt av gummi och god framkomlighet till lekredskapen. Det finns en gungsits för barn med funktionsnedsättning.

Tuvanparken

Tuvanparken ligger i Lilla Alby och är en mötesplats för lek och rekreation. Här finns stora ytor för spring och växtlighet och träd som ger en behaglig skugga att leka i. I anslutning till parken finns en hundrastgård. Under våren 2013 rustades småbarnsleken upp. 2017 rustades parkens andra befintliga lekplats upp och en ny skateyta anlades. Dessutom kompletterades parken med en parkouranläggning, hinderbana samt ett mindre utegym. 

Foto: Sundbybergs stad, tekniska enheten

Klassificering: Stadsdelslekplats
Tillgänglighet: Den nya småbarnsleken har delvis asfalt av gummi, som gör det lätt att ta sig fram. Det finns en ramp till sandleken. Gungställningen har en så kallad fågelbosits. Den andra lekplatsen, som är mer anpassad för större barn, har sedan 2017 gummiasfalt och asfalt som underlag.

Ursviks aktivitetspark

Ursviks aktivitetspark har mycket att erbjuda, bland annat en skateboardramp, konstgräsplan, gungor, basketplan och klätterställning. Eftersom parken ligger nära förskolor och bostäder är det ofta fullt med barn på lekplatsen.
Klassificering: Stadsdelslekplats
Tillgänglighet: Lekplatsen har stora ytor med asfalt och grus. Lekredskapen står till största delen i sandytor, vilket gör dem svåra att utnyttja för rörelsehindrade.

Ursviks holmes lekplats

Ursviks holmes lekplats ligger på en kulle med naturmark i bostadsområdet Stora Ursvik. Ursviks holme är ingen klassisk lekplats, utrustningen består av träkojor och trädäck i olika utföranden. Träelementen smälter in väl bland den naturliga vegetationen. En fin miljö för fri lek och umgänge för barn, ungdomar och vuxna.
Klassificering: Områdeslekplats, utflyktsmål
Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig för rörelse- eller funktionshindrade, eftersom den ligger på en kulle och nås via trappor eller en delvis brant gångväg.

Senast uppdaterad 7 oktober 2020