Skiss över den tänkta parken.

Klicka på bilden för att göra den större.

Namnge parken Milstensvägen 17-23

Lämna ditt förslag senast torsdag 23 juni

Ditt förslag presenteras för stadens namnberedning som röstar fram en vinnare, det kommer att ske till hösten. Vinnaren får två biobiljetter.

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs stad samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna återkoppla till uppgiftslämnaren vid behov. Uppgifterna kommer att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att våra uppföljningar av det som kommit in avslutats. Därefter raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 juni klockan 23.30.
Senast uppdaterad 24 januari 2023