Idrottslokaler

Föreningar, privatpersoner och företag kan boka våra sporthallar och idrottsanläggningar. Det går att boka fasta tider för aktiviteter under en längre period och enskilda strötider.

Bokning av fasta tider

Om du vill ansöka om fasta tider för första gången gör du detta genom att kontakta oss via e-post, boka.idrott@sundbyberg.se

Om du har kontrakt på fasta tider för innevarande år (höst-vår) kommer du få ett utskick med ansökningshandlingar inför kommande års ansökan.

Vem får företräde vid bokning?

Sektorn fördelar önskade tider efter fördelningsprinciperna som är beslutade i kultur- och fritidsnämnden.

Fördelningsprinciper av tider i sporthallar och idrottsanläggningar. Pdf, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bokning av enskilda strötider

Bokning av enskilda tider görs via stadens bokningssystem.

Boka tid i våra hallar och anläggningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta oss via e-post, boka.idrott@sundbyberg.se 

Avgifter för att hyra lokaler

Kostnaden för att hyra idrottsanläggningar och sporthallar varierar beroende på vem det är som hyr och vilken verksamhet som man hyr för. Föreningar som bedriver verksamhet riktad mot de prioriterade målgrupperna (barn och unga 7-20 år, personer med funktionsnedsättning, och personer som uppbär pension) kan hyra idrottsanläggningar till nolltaxa.

Läs mer om våra regler och avgifter för hyra av lokaler. Öppnas i nytt fönster.

För barn och unga begränsas dock antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna kostnadsfritt.  Läs mer i det beslut som fattades i kultur- och fritidsnämnden.

Tillägg till taxor och avgifter för hyra av idrottsanläggningar. Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 4 april 2022