Idrottslokaler

Föreningar, privatpersoner och företag kan boka våra sporthallar och idrottsanläggningar, både för fasta tider under en längre period och enskilda strötider.

Platser för spontanidrott, som exempelvis utegym, kan användas av vem som helst, när som helst och behöver inte bokas.

Rackethallen i Ör, bangolfen på Golfängarna och bowlinghallen i centrala Sundbyberg drivs av föreningar och tillhör inte stadens verksamhet. Om du vill komma i kontakt med någon av dem hittar du dem här i vår föreningskatalog. Länk till annan webbplats.

Bokning av fasta tider

Om du vill ansöka om fasta tider våra sporthallar och idrottsanläggningar för första gången gör du det genom att kontakta oss på boka.idrott@sundbyberg.se

Om du har kontrakt på fasta tider för innevarande år (höst-vår) får du ett utskick med ansökningshandlingar inför kommande års ansökan.

Tiderna fördelas enligt fördelningsprinciperna som är beslutade i kultur- och fritidsnämnden.
Här kan du läsa om stadens fördelningsprinciper av tider i sporthallar och idrottsanläggningar Länk till annan webbplats.

Boka enskilda strötider i hallar och idrottsplatser

Här kan du boka strötider

Du kan även kontakta oss på boka.idrott@sundbyberg.se

Inpassering i Idrottsanläggningar och hallar

Du som har en bokad tid behöver låna ett passerkort eller få en kod för inpassering i våra idrottshallar/salar. Detta får du i samband med att din bokning bekräftas. Passerkort kvitteras ut hos idrottsenheten som sitter på nedre plan i Löthallen under kontorstid.

En gruppkod kan aktiveras till efterföljande som ska ha tillträde till lokalen: Håll ditt kort mot kortläsaren och tryck din personliga kod. Tryck stjärna (*) och fyra nya siffror följt av stjärna (*). Dessa fyra nya siffror blir en kod som efterföljande behöriga personer kan använda. På Milot gäller andra rutiner.

Kontakt inpassering: boka.idrott@sundbyberg.se eller telefon

Avgifter

Kostnaden för att hyra idrottsanläggningar och sporthallar varierar beroende på vem det är som hyr och vilken verksamhet det gäller. Föreningar som bedriver verksamhet riktad mot stadens prioriterade målgrupper (barn och unga 7–20 år, personer med funktionsnedsättning och personer som uppbär pension) kan hyra idrottsanläggningar utan kostnad. För barn och unga begränsas dock antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna kostnadsfritt.

Information om regler och avgifter hittar du längst ner på den här sidan.