Teaterlek

Under lekfulla former främjar vi barnens kreativitet, fantasi och samarbetsförmåga. Vi skapar en rolig och trygg atmosfär för varje barn att våga ta plats och bli sedd i.

Lektionstiden är 45 minuter.

Ålder: 6–7 år.

Lokal: teatersalen, Kulturcentrum

Terminsavgift: 580 kronor för boende i Sundbyberg och Solna.
Det finns möjlighet till inkomstanpassade avgifter.

 

Kulturskolans åtgärder på grund av Covid-19

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar för att bedriva verksamheten på ett sätt så att vi kan förhindra smittspridning. Detta kan komma att innebära att vi byter lokaler eller rent av anläggning, liksom tider för genomförande. Vi gör allt vi kan för att tillgodose att alla deltagare får ta del av en bra verksamhet som följer de aktuella rekommendationerna.

Senast uppdaterad 8 juni 2020