Nybörjarkurs

Vi använder barnens fantasi och idéer och låter dem komma till uttryck i rollekar, teaterövningar och improvisationer.

Mycket arbete läggs på gruppens dynamik och samspel. Varje individ blir sedd och hörd. Vi avslutar perioden med att visa upp smakprov från årets dramalektioner.

Lektionstiden är 45 minuter.

Ålder: 7–9 år.

Lokal: teatersalen, Kulturcentrum.

Terminsavgift: 580 kronor för boende i Sundbyberg och Solna.
Det finns möjlighet till inkomstanpassade avgifter.

 

Kulturskolans åtgärder på grund av Covid-19

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar för att bedriva verksamheten på ett sätt så att vi kan förhindra smittspridning. Detta kan komma att innebära att vi byter lokaler eller rent av anläggning, liksom tider för genomförande. Vi gör allt vi kan för att tillgodose att alla deltagare får ta del av en bra verksamhet som följer de aktuella rekommendationerna.

Senast uppdaterad 8 juni 2020