Grundkurs

Övningar i samarbete, koncentration, inlevelse och fantasi samt användning av rörelse, kropp och röst under lekfulla former. Genom att improvisera och dramatisera egna idéer eller färdiga berättelser gör vi ett enklare uppspel. Perioden avslutas med ett enklare uppspel inför publik.

Ålder: 8–20 år

Lokal: teatersalen, Kulturcentrum.

Terminsavgift: 580 kronor för boende i Sundbyberg och Solna.
Det finns möjlighet till inkomstanpassade avgifter.

 

Kulturskolans åtgärder på grund av Covid-19

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar för att bedriva verksamheten på ett sätt så att vi kan förhindra smittspridning. Detta kan komma att innebära att vi byter lokaler eller rent av anläggning, liksom tider för genomförande. Vi gör allt vi kan för att tillgodose att alla deltagare får ta del av en bra verksamhet som följer de aktuella rekommendationerna.

Senast uppdaterad 8 juni 2020