El Sistema – en del av Kulturskolan

El Sistema är en global rörelse som handlar om att ge barn och unga möjlighet till positiv utveckling genom att spela, sjunga och dansa tillsammans i orkester och kör.

El Sistema startade på 1970-talet i Venezuela och finns nu i många länder över hela världen. I Sundbyberg startades El Sistema 2016 av Sundbybergs Stad i samarbete med Bostadsbolaget Förvaltaren.

5-åringar

El Sistema erbjuds till alla 5-åringar som går i förskola i Rissne. En gång i veckan träffas barnen för att sjunga, dansa och spela med en rytmiklärare från Kulturskolan tillsammans med förskolans personal. Ett par gånger per läsår välkomnas också barnen tillsammans med sina familjer till VänsDay – en familjeträff med musik och social samvaro.

F-klass, åk 1 och åk 2

På Grönkullaskolan i Rissne får elever från förskoleklasser upp till årskurs 2 möjlighet att delta i El Sistema. Två till tre dagar i veckan är det gruppundervisning i fiol, cello, sång och rytmik med lärare från Kulturskolan. En kväll i veckan, på onsdagar, välkomnas eleverna med sina familjer till VänsDay – en familjeträff för musik och social samvaro.

Som första kommun i Sverige erbjuder också Sundbyberg dansundervisning för F-klasserna i Örskolan i Ör.

Årskurs 3 och 4

Hösten 2021 startade ett projekt för att elever i årskurs 3 och 4 på Grönkullaskolan ska kunna fortsätta delta i undervisningen på El Sistema.

Konserter

El Sistema gör regelbundet konserter i kommunen och samarbetar bland annat med bostadsbolaget Förvaltaren, Grönkullaskolan och Sundbybergs orkesterförening.

Har du frågor eller vill veta mer om El Sistema i Sundbybergs kommun? Kontakta: Mirjam Charas Östergren, mirjam.charasostergren@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 28 april 2022