Bild på Ahlby Säteri.

Ahlby Säteri.

Kulturarvsåret

Vårt kulturarv är en viktig del av vår identitet. När staden växer blir vårt gemensamma kulturarv något vi kan samlas kring och känna stolthet över.

Detta vill vi uppmärksamma under år 2018, som är utropat till europeiskt kulturarvsår. Syftet med initiativet är att öka medvetenheten om Europas historia och samtidigt uppmärksamma de möjligheter som vårt kulturarv erbjuder.

I kulturarvet ingår till exempel byggnader, platser, minnen och traditioner. I vår omgivning finns många spår från människor som levt här före oss. Samtidigt är de kulturella uttryck som finns i dagens Sundbyberg, som musik, mat, konst och berättelser, också en del av vårt kulturarv.

Under året kan du till exempel bli guidad runt på Ahlby Säteri, stadens äldsta byggnad. Den ger oss en länk till de som bodde här år 1624. Mer information om Ahlby Säteri finns nedan.

Flera guldkorn finns utspridda över staden, redo att upptäckas.

Här hittar du programmet för kulturarvsåret.PDF

Hitta till Ahlby Säteri

Många av aktiviteterna kommer att vara på Ahlby Säteri. Säteriet ligger i stadsdelen Lilla Alby i Sundbyberg. Ingången är från Albygatan 124, där en gångväg leder fram till grinden och entrén.

Fakta om Ahlby Säteri

Säteriet byggdes på 1620-talet och den första ägaren, kammarrådet Erik Jörensson Tegel, flyttade in 1626. Han tilldelades marken av Gustaf II Adolf.

Ett säteri är en större herrgård. Det har under hundratals år tjänat som bostad åt bland annat adelsmän, grevar och landshövdingar.

Det ljusgula stenhuset har idag två våningar med källare och inredd vind. Det är mycket ovanligt att samtida säterier av den här storleken är byggda i sten, något som gör byggnaden unik.

Den senaste tillbyggnaden gjordes 1833 av den dåvarande ägaren Johan Wibom, som tog bort taket och byggde till en övervåning med större fönster i empirestil.

Familjen Humble är de som levt i huset under längst tid, i 73 år. Humblegatan i Lilla Alby är uppkallad efter familjen.

Den senaste ägaren av säteriet, Lennart Ehrenlood, har forskat på gårdens historia och ägare och sammanfattat dem i boken "Historien om en gammal gård och dess ägare" (2002).

Ehrenlood sålde huset till Sundbybergs stad år 2017.

Senast uppdaterad 6 november 2018