Skolsamarbeten

Sundbybergs Teaterstudio vill vara ett stöd för skolorna i att uppnå målen i estetiska och övriga ämnen.

Vi vill ge alla barn och ungdomar möjlighet att upptäcka och utveckla sina samarbetsförmågor, fantasi och kreativitet. Vi samarbetar med skolor i Sundbyberg med kortare och längre projekt. De genomförs bland annat inom ramen för Skapande skola med stöd från Statens kulturråd.

Här finns exempel på några av våra tidigare projekt:

  • Vädergrund – drama med årskurs 4 på Grönkullaskolan som avslutades med skol- och kvällsföreställningarna "Momo och kampen om tiden", "Den magiska drycken" och "Mysterieresan".
  • Vädergrund – drama med årskurs 4 på Grönkulla skolan som avslutades med skol- och kvällsföreställningarna "Rymdäventyret" och "Den japanska vasen".
  • Musiksaga med årskurs 3 och 4 på Örskolan, som avslutades med skolföreställningen "Vem ska trösta Knyttet?".
  • Riktig teater med årskurs 5 på Ursviksskolan med bland annat teaterbesök på Elverkets föreställning "Hans och Greta".
Senast uppdaterad 17 juli 2018